Woman in Red i Kalmarposten

Blogginlägg   •   Mar 20, 2019 11:29 CET

WOMAN IN RED - MED KVINNOHJÄRTAT I FOKUS I mars drar 1,6 & 2,6 miljonerklubbens kampanj Woman in Red igång, med information, inspiration och mycket glädje, där kvinnohjärtat står i fokus.

MALMÖ SLÅR ETT SLAG FÖR KVINNOHJÄRTAT

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 17:02 CET

Den 29 mars slår hundratals Malmöbor ett slag för en jämställd hjärtsjukvård och forskning på kvinnohjärtat genom kampanjen Woman in Red. Kvällen bjuder på information, inspiration och mycket glädje där insamling till forskning på kvinnohjärtat står i fokus.

GÖTEBORGSGALA FÖR KVINNOHJÄRTAT

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 13:01 CET

Den 24 mars slår hundratals Göteborgare ett slag för en jämställd hjärtsjukvård och forskning på kvinnohjärtat genom kampanjen Woman in Red. Det blir en dag med information, inspiration och glädje. Den ideella kvinnoorganisationen 1,6 & 2,6 miljonerklubben kräver mer forskning på hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor. Kvinnor med symtom på hjärtinfarkt får fortfarande vänta längre på behandling än män.

Debattartikel: Satsa på forskning på hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor för att rädda liv

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 12:03 CET

Representanter för Woman in Red kampanjen och 1,6 & 2,6 miljonerklubben sätter ljuset på kvinnohjärtat:

Kvinnohjärtat måste få större utrymme i medicinsk forskning. Färsk statistik från det svenska hjärtregistret SWEDEHEART visar att svenska kvinnor med hjärtinfarkt har dubbelt så stor överdödlighet jämfört med män. Sannolikt beror det på att kvinnor, framförallt äldre, inte får den behandling som rekommenderas. Allt fler forskningsrön visar att könsskillnader inom medicinen, som skillnaden mellan ett manshjärta och ett kvinnohjärta, har stor betydelse för behandling och överlevnad. Det finns också viktiga skillnader när det gäller riskfaktorer och symtom vid hjärtinfarkt.

Tusentals kvinnor samlas i mars månad för att slå ett slag för en mer jämställd hjärtsjukvård och forskning. År 2005 startades kampanjen Woman in Redav 1,6 & 2,6 miljonerklubben och insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa. Syftet är att samla in pengar till klinisk forskning på kvinnohjärtat och att dela ut forskningsstipendier.

Hjärt-kärlsjukdom är en tio gånger vanligare dödsorsak bland kvinnor jämfört med bröstcancer. Kvinnor är underrepresenterade i kliniska studier särskilt när det gäller hjärtsvikt och hjärtinfarkt och mycket forskning bedrivs fortfarande utan könsperspektiv. Ökade forskningsanslag kan leda till att fler liv kan räddas och att mer kunskap om hjärthälsa kan spridas till såväl allmänheten och som yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården.

Bland hjärt-kärlsjukdomar är akut hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken och varje dag avlider 55 kvinnor i Sverige i detta. Alltför många i onödan.De traditionella bakomliggande riskfaktorerna är desamma för män och kvinnor, men de ha olika betydelse. Högt blodtryck tar sig t.ex. allvarligare uttryck hos kvinnor än hos män. Kvinnor har även speciella riskfaktorersom havandeskapsförgiftning, diabetes under graviditeten, tidigt klimakterium och hjärt-kärlkomplikationer efter bröstcancerbehandling. Riskfaktorer som fortfarande är relativt okända och inte tas i beaktande i riskscoremodeller eller när beslut fattas om förebyggande medicinering som blodfettsänkare.

Symtomen vid hjärtinfarkt kan också skilja sig mellan könen därbetydligt fler kvinnor än män uppvisar andra symtom som plötslig andfåddhet, illamående, svår sjukdomskänsla - i stället för klassiska bröstsmärtor. Kvinnors hjärtinfarkt kan vara annorlunda än männens. De kan exempelvis ha en hjärtinfarkt utan synlig kranskärlsförträngning (stenos) eller med en spontan kranskärlsdissektion (reva) i ett kranskärl. Kvinnor drabbas 5-8 år senare av hjärtinfarkt jämfört med män, troligen beror det på östrogenets skyddseffekter.

Woman in Red kampanjen strävar efter att fler kvinnor oavsett bakgrund, ska överleva hjärt- och kärlsjukdomar. Ett sätt är att öka kunskapen. Sex av tio dödsfall kan förebyggas med en bra livsstil - rätt mat, regelbunden fysisk aktivitet,bättre sömn, mindre alkohol och tobaksfrihet. Det är också viktigt att ta hand om andra riskfaktorer som stress, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och övervikt.

För att fler ska överleva hjärt- och kärlsjukdomar behövs ökad kunskap bland såväl kvinnor som män och hälso- och sjukvårdens beslutsfattare.

Vi, representanter för Woman in Red kampanjen för kvinnohjärtat och 1,6 & 2,6 miljonerklubben för kvinnors hälsa, anser att följande nödvändiga åtgärder måste genomförasför en mer jämlik hjärtsjukvård och för att rädda fler liv:

1. Sverige måste satsa mer på forskning på hjärt-kärlsjukdom ur ett könsperspektiv –exempelvis betydelsen av kvinnospecifika riskfaktorer, symptom hos kvinnor respektive män vid hjärtinfarkt och hur könsskillnader bör påverka akut- och långtidsbehandling.

2. Trots att man idag vet att könsskillnader påverkar medicinsk behandling rapporteras inte forskningsresultat uppdelat på kvinnor och män i tillräcklig omfattning. 1,6 & 2,6miljonerklubbens arbete har bidragit till att belysa detta. Myndigheter som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) efterfrågar därför alltid könsskillnader i sina kvalitetsmått på sjukvården inklusive på hjärtsjukvården. Det gör att könsperspektivet måste finnas med vid planering av forskningsstudier på universitet och läkemedelsföretag.

3. Bristen på studier av äldre patienter med hjärt- och kärlsjukdomar drabbar särskilt kvinnor eftersom kvinnor generellt insjuknar vid högre ålder än män.Äldre kvinnor riskerar därför särskilt att få ojämlik vård. Det är mycket viktigt för både kvinnor och män att fler äldre patienter inkluderas i medicinska studier.

Karin Schenck Gustafsson, professor och överläkare i kardiologi och internmedicin

Alexandra Charles von Hofsten, grundare och ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kerstin Brismar, senior professor, överläkare i endokrinolog, diabetes och invärtes medicin

Cecilia Linde, professor, överläkare i kardiologi

Nina Johnston, docent, överläkare i kardiologi

Isabel Goncalves, professor, överläkare i kardiologi

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information kontakta petra@1.6miljonerklubben.com eller se www.1.6miljonerklubben.com

​Representanter för Woman in Red kampanjen och 1,6 & 2,6 miljonerklubben sätter ljuset på kvinnohjärtat: Kvinnohjärtat måste få större utrymme i medicinsk forskning. Färsk statistik från det svenska hjärtregistret SWEDEHEART visar att svenska kvinnor med hjärtinfarkt har dubbelt så stor överdödlighet jämfört med män.

Läs vidare »

ENKÖPING SLÅR ETT SLAG FÖR KVINNOHJÄRTAT

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 17:51 CET

Den 28 mars slår hundratals Enköpingsbor ett slag för en jämställd hjärtsjukvård och forskning på kvinnohjärtat genom kampanjen Woman in Red. Det behövs mer forskning kring hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor, säger den ideella kvinnoorganisationen 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

KARLSTAD SLÅR ETT SLAG FÖR KVINNOHJÄRTAT

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 17:29 CET

Den 21 mars slår hundratals kvinnor i Karlstad ett slag för en jämställd hjärtsjukvård och forskning på kvinnohjärtat genom kampanjen Woman in Red. Den ideella kvinnoorganisationen 1,6 & 2,6 miljonerklubben kräver mer forskning på hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor. Kvinnor med symtom på hjärtinfarkt får fortfarande vänta längre på behandling än män.

HELSINGBORG SLÅR ETT SLAG FÖR KVINNOHJÄRTAT

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 16:59 CET

Den 20 mars slår hundratals personer i Helsingborg ett slag för en jämställd hjärtsjukvård och forskning på kvinnohjärtat genom kampanjen Woman in Red. Kvinnor med symtom på hjärtinfarkt får fortfarande vänta längre på behandling än män. Den 20 mars bjuder Woman in Red på information, inspiration och mycket glädje i Helsingborg genom hjärtkampanjen Woman in Red.

LULEÅ SLÅR ETT SLAG FÖR KVINNOHJÄRTAT

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 12:49 CET

Den 27 mars slår hundratals personer i Luleå ett slag för en jämställd hjärtsjukvård och forskning på kvinnohjärtat genom kampanjen Woman in Red. Kvinnor med symtom på hjärtinfarkt får fortfarande vänta längre på behandling än män. Bakom kampanjen står insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa tillsammans med organisationen 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

ÖSTERSUND SLÅR ETT SLAG FÖR KVINNOHJÄRTAT

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2019 14:21 CET

​Den 28 mars slår hundratals kvinnor i Östersund ett slag för en jämställd hjärtsjukvård och forskning på kvinnohjärtat genom kampanjen Woman in Red. Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa och den ideella kvinnohälsoorganisationen 1,6 & 2,6 miljonerklubben kräver mer forskning på hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor. Kvinnor med symtom på hjärtinfarkt får fortfarande vänta längre på behandling än män.

ÖREBRO SLÅR ETT SLAG FÖR KVINNOHJÄRTAT

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2019 13:36 CET

Den 19 mars slår hundratals Örebroare ett slag för en jämställd hjärtsjukvård och forskning på kvinnohjärtat genom kampanjen Woman in Red. Den ideella kvinnohälsoorganisationen 1,6 & 2,6 miljonerklubben kräver mer forskning på hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor. Kvinnor med symtom på hjärtinfarkt får fortfarande vänta längre på behandling än män.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben
  • alxeexfnanqsdrjoa@tzalutexnkanledrbsaccyhatyrlvnescf.sgjeuz
  • 0708-28 09 11
  • 08-20 51 59

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

Adress

  • 1,6 & 2,6 miljonerklubben
  • Grev Turegatan 27, 2 tr
  • 114 38 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida