SUCCÉ FÖR ÅRETS INSAMLING TILL KVINNOHJÄRTAT

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2019 11:55 CEST

Imorgon, 16 april slår årets sista Woman in Red ett slag för kvinnohjärtat i Falun. Totalt har cirka 4000 personer besökt Woman in Reds seminarier om kvinnohjärtat på 21 orter runtom i landet - från Luleå i norr till Malmö i söder. Kampanjen har pågått under mars-april på 21 orter runtom i landet – från Luleå i norr till Malmö i söder.

SÄSONGSTART FÖR HJÄRTGOLFEN

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 16:15 CEST

Hjärtgolfen är en rikstäckande golftävling för tjejer och kvinnor där det både spelas för den egna hälsan och andras. Alla som deltar är med och skänker pengar via startavgiften till forskning på kvinnors hälsa. I år kommer Hjärtgolfen att spelas på 14 golfbanor runtom i landet inkl finalspel på Ekerum GK.

Följ med på en hälsoresa till Toscana

Nyheter   •   Apr 08, 2019 14:02 CEST

Under Toscanas sol och mitt i en italiensk idyll bor vi på den nyrenoverade och välkända anläggningen Riva del Sole direkt vid havet. Följ med 1,6 & 2,6 miljonerklubben på en välgörande och stärkande resa med hälsa och livskvalitet i fokus 5 - 12 oktober. Läs mer på http://www.1.6miljonerklubben.com/aktiviteter/visa/?id=2498

DALARNA SLÅR ETT SLAG FÖR KVINNOHJÄRTAT

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 11:16 CEST

​Den 16 april kommer överläkare KRISTINA HAMBRAEUS, verksamhetschef för kardiologkliniken vid Falu lasarett, att informera om kvinnors hjärt- och kärlsjukdomar. Kristina Hambraeus klinik har fått pris för bästa hjärinfarktsvården i Sverige. Kristina Hambraeus informerar om hur man arbetar med en sjuksköterskebaserad uppföljning för patienter som fått hjärtinfarkt.

Ny satsning på kvinnors hälsa i Lund

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2019 13:21 CET

Den 3 april är det premiär för kvinnohälsoorganisationen 1,6 & 2,6 miljonerklubben i Lund. ​Då kommer två medicinska experter till Lunds Universitet för att informera om hur riskerna för kvinnor att drabbas av hjärtsjukdom

Den ökande psykiska ohälsan bland unga är vår tids epidemi.

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2019 13:10 CET

Enligt en rapport från åren 2006-2016 rapporterade Socialstyrelsen att ca 190 000 barn och unga vuxna i Sverige hade sökt vård på grund av psykisk ohälsa. För ungdomar mellan 10-17 år ökade psykisk ohälsa med 100 procent på tio år. Bland unga vuxna var ökningen närmare 70 procent. Psykisk ohälsa har inte varit prioriterat på den politiska agendan. Nu är det hög tid att kraftsamla.

Woman in Red i Kalmarposten

Blogginlägg   •   Mar 20, 2019 11:29 CET

WOMAN IN RED - MED KVINNOHJÄRTAT I FOKUS I mars drar 1,6 & 2,6 miljonerklubbens kampanj Woman in Red igång, med information, inspiration och mycket glädje, där kvinnohjärtat står i fokus.

MALMÖ SLÅR ETT SLAG FÖR KVINNOHJÄRTAT

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 17:02 CET

Den 29 mars slår hundratals Malmöbor ett slag för en jämställd hjärtsjukvård och forskning på kvinnohjärtat genom kampanjen Woman in Red. Kvällen bjuder på information, inspiration och mycket glädje där insamling till forskning på kvinnohjärtat står i fokus.

GÖTEBORGSGALA FÖR KVINNOHJÄRTAT

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 13:01 CET

Den 24 mars slår hundratals Göteborgare ett slag för en jämställd hjärtsjukvård och forskning på kvinnohjärtat genom kampanjen Woman in Red. Det blir en dag med information, inspiration och glädje. Den ideella kvinnoorganisationen 1,6 & 2,6 miljonerklubben kräver mer forskning på hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor. Kvinnor med symtom på hjärtinfarkt får fortfarande vänta längre på behandling än män.

Debattartikel: Satsa på forskning på hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor för att rädda liv

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 12:03 CET

Representanter för Woman in Red kampanjen och 1,6 & 2,6 miljonerklubben sätter ljuset på kvinnohjärtat:

Kvinnohjärtat måste få större utrymme i medicinsk forskning. Färsk statistik från det svenska hjärtregistret SWEDEHEART visar att svenska kvinnor med hjärtinfarkt har dubbelt så stor överdödlighet jämfört med män. Sannolikt beror det på att kvinnor, framförallt äldre, inte får den behandling som rekommenderas. Allt fler forskningsrön visar att könsskillnader inom medicinen, som skillnaden mellan ett manshjärta och ett kvinnohjärta, har stor betydelse för behandling och överlevnad. Det finns också viktiga skillnader när det gäller riskfaktorer och symtom vid hjärtinfarkt.

Tusentals kvinnor samlas i mars månad för att slå ett slag för en mer jämställd hjärtsjukvård och forskning. År 2005 startades kampanjen Woman in Redav 1,6 & 2,6 miljonerklubben och insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa. Syftet är att samla in pengar till klinisk forskning på kvinnohjärtat och att dela ut forskningsstipendier.

Hjärt-kärlsjukdom är en tio gånger vanligare dödsorsak bland kvinnor jämfört med bröstcancer. Kvinnor är underrepresenterade i kliniska studier särskilt när det gäller hjärtsvikt och hjärtinfarkt och mycket forskning bedrivs fortfarande utan könsperspektiv. Ökade forskningsanslag kan leda till att fler liv kan räddas och att mer kunskap om hjärthälsa kan spridas till såväl allmänheten och som yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården.

Bland hjärt-kärlsjukdomar är akut hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken och varje dag avlider 55 kvinnor i Sverige i detta. Alltför många i onödan.De traditionella bakomliggande riskfaktorerna är desamma för män och kvinnor, men de ha olika betydelse. Högt blodtryck tar sig t.ex. allvarligare uttryck hos kvinnor än hos män. Kvinnor har även speciella riskfaktorersom havandeskapsförgiftning, diabetes under graviditeten, tidigt klimakterium och hjärt-kärlkomplikationer efter bröstcancerbehandling. Riskfaktorer som fortfarande är relativt okända och inte tas i beaktande i riskscoremodeller eller när beslut fattas om förebyggande medicinering som blodfettsänkare.

Symtomen vid hjärtinfarkt kan också skilja sig mellan könen därbetydligt fler kvinnor än män uppvisar andra symtom som plötslig andfåddhet, illamående, svår sjukdomskänsla - i stället för klassiska bröstsmärtor. Kvinnors hjärtinfarkt kan vara annorlunda än männens. De kan exempelvis ha en hjärtinfarkt utan synlig kranskärlsförträngning (stenos) eller med en spontan kranskärlsdissektion (reva) i ett kranskärl. Kvinnor drabbas 5-8 år senare av hjärtinfarkt jämfört med män, troligen beror det på östrogenets skyddseffekter.

Woman in Red kampanjen strävar efter att fler kvinnor oavsett bakgrund, ska överleva hjärt- och kärlsjukdomar. Ett sätt är att öka kunskapen. Sex av tio dödsfall kan förebyggas med en bra livsstil - rätt mat, regelbunden fysisk aktivitet,bättre sömn, mindre alkohol och tobaksfrihet. Det är också viktigt att ta hand om andra riskfaktorer som stress, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och övervikt.

För att fler ska överleva hjärt- och kärlsjukdomar behövs ökad kunskap bland såväl kvinnor som män och hälso- och sjukvårdens beslutsfattare.

Vi, representanter för Woman in Red kampanjen för kvinnohjärtat och 1,6 & 2,6 miljonerklubben för kvinnors hälsa, anser att följande nödvändiga åtgärder måste genomförasför en mer jämlik hjärtsjukvård och för att rädda fler liv:

1. Sverige måste satsa mer på forskning på hjärt-kärlsjukdom ur ett könsperspektiv –exempelvis betydelsen av kvinnospecifika riskfaktorer, symptom hos kvinnor respektive män vid hjärtinfarkt och hur könsskillnader bör påverka akut- och långtidsbehandling.

2. Trots att man idag vet att könsskillnader påverkar medicinsk behandling rapporteras inte forskningsresultat uppdelat på kvinnor och män i tillräcklig omfattning. 1,6 & 2,6miljonerklubbens arbete har bidragit till att belysa detta. Myndigheter som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) efterfrågar därför alltid könsskillnader i sina kvalitetsmått på sjukvården inklusive på hjärtsjukvården. Det gör att könsperspektivet måste finnas med vid planering av forskningsstudier på universitet och läkemedelsföretag.

3. Bristen på studier av äldre patienter med hjärt- och kärlsjukdomar drabbar särskilt kvinnor eftersom kvinnor generellt insjuknar vid högre ålder än män.Äldre kvinnor riskerar därför särskilt att få ojämlik vård. Det är mycket viktigt för både kvinnor och män att fler äldre patienter inkluderas i medicinska studier.

Karin Schenck Gustafsson, professor och överläkare i kardiologi och internmedicin

Alexandra Charles von Hofsten, grundare och ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kerstin Brismar, senior professor, överläkare i endokrinolog, diabetes och invärtes medicin

Cecilia Linde, professor, överläkare i kardiologi

Nina Johnston, docent, överläkare i kardiologi

Isabel Goncalves, professor, överläkare i kardiologi

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information kontakta petra@1.6miljonerklubben.com eller se www.1.6miljonerklubben.com

​Representanter för Woman in Red kampanjen och 1,6 & 2,6 miljonerklubben sätter ljuset på kvinnohjärtat: Kvinnohjärtat måste få större utrymme i medicinsk forskning. Färsk statistik från det svenska hjärtregistret SWEDEHEART visar att svenska kvinnor med hjärtinfarkt har dubbelt så stor överdödlighet jämfört med män.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben
  • alpnexmoankbdrgta@fnalfuexrtaneidrtyaccghaimrluoesou.sgfese
  • 0708-28 09 11
  • 08-20 51 59

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

Adress

  • 1,6 & 2,6 miljonerklubben
  • Grev Turegatan 27, 2 tr
  • 114 38 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida