Pressmaterial från Mynewsdesk

Följ 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Årets hetaste fråga i Almedalen: KVINNORS RÄTT TILL BÄSTA TÄNKBARA HÄLSA OCH LIVSKVALITET

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2018 12:55 CEST

1,6 & 2,6 miljonerklubben deltar med seminarier och monter om kvinnors hälsa och livskvalitet i Almedalen.

Under Almedalsveckan bjuder 1,6 & 2,6 miljonerklubben på seminarier med forskare och experter inom kvinnors hälsa och livskvalitet. Professor Karin Schenck-Gustafsson informerar om innovationer och nyheter inom forskningen. Rikspolischef Anders Thornberg, Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten och Alexandra Charles von Hofsten, ordförande i 1,6 & 2,6 miljonerklubben, diskuterar folkhälsoproblem och om hur våld kan förebyggas mot kvinnor.

Tillsammans med forskare och experter diskuterar vi om bedömningar av vård är kopplade till individuella behov och förutsättningar eller om de styrs av kön, bakgrund, utbildning, ålder och bostadsort.

Ett högaktuell samhällsproblem är våld mot kvinnor, en kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt folkhälsoproblem. Anders Thornberg, Anna Maria Corazza Bildt och Lena Ag är några av de som diskuterar hur vi kan förebygga våld mot kvinnor.

Hur ska vi kunna älska att åldras? Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, diskuterar med professor Karin Schenck-Gustafsson, professor Mats Thorslund och andra experter om hur vi ska lösa äldrevården och omsorgen i framtiden, som innebär stora utmaningar för kommun och landsting.

VÄLKOMMEN TILL VÅRA SEMINARIER OCH VÅR MONTER H327.

Dag: 1 - 6 JULI 2018

Plats: ALMEDALEN, VISBY

Scen: 2 juli: Länsstyrelsens övre trädgård

3 juli: Soberian, Kilgränd 1

4 juli: m/s Sigrid

Monter H327 Cramérgatan.

-------------------------------------------

SEMINARIEPROGRAM ALMEDALEN

Måndag 2 juli Kl 13.00- 17.00

Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

kl 13-14.30: OJÄMLIK VÅRD – EN FÖR ALLA, ALLA FÖR EN!

Jämlik vård inom hjärt-kärlsjukdomar, artros, cancer, psykisk ohälsa.

Är vård och bedömningar kopplade till individuella behov och förutsättningar eller styrs föreställning om personen utifrån kön, bakgrund, utbildning, ålder eller bostadsort?

Hur ser omhändertagandet för kvinnor ut vid smärta.

Vård för lika värde!

Medverkande:

Cecilia Schelin Seidergård, Landshövding Gotland

Johanna Adami, rektor Sophiahemmet, läkare, professor

Victoria C Wahlgren, fil dr Blekinge, sakkunnig jämställdhet

Lena Ag, gen.dir. Jämställdhetsmyndigheten

Anders Nystedt, smittskyddsläkare Norrbotten

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

kl 14.30 – 14.50 ATT UNDVIKA OPERATION NÄR MAN HAR ARTROS.

Cirka en miljon personer över 45 år drabbas av artros varje år i Sverige. Knäartros är vanligast. Behöver man operation? Nya metoder finns.

Medverkande:

Marjut Sohlman Carlström, överläkare ortopedi, Karolinska Institutet

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande och grundare 1,6 & 2,6 miljonerklubben

kl 14.50 – 15.20. MÅNGA DRABBAS AV MYOM UTAN ATT VETA ATT DET ÄR MYOM

Hur upptäcker man myom, muskelknutor? Kunskapen om kvinnosjukdomen myom är låg trots att många drabbas. Ökad kännedom kan öka livskvaliteten.

Upp till 40% av kvinnor 18-51 år får myom. Myom, muskelknutor på och i livmodern, är den vanligaste godartade tumören hos kvinnor.

Medverkande:

Mia Lindeberg, medicinsk rådgivare, PhD, Gedeon Richter Nordics.

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kl 15.20-15.50 LYFT FORSKNINGEN PÅ KVINNANS VAGINA

Vaginala besvär har negativ inverkan på livskvaliteten. De är sällan livshotande. Vaginan är ett negligerat organ. Det är viktigt att anslå medel för forskning på vaginan och att det görs nu!

Medverkande:

Inger Sundström Poromaa, professor, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kl 16.00 – 17.00 VÅLD MOT KVINNOR

Våld mot kvinnor är idag ett samhällsproblem. Det är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt folkhälsoproblem.

Hur kan vi förebygga våld mot kvinnor?

Medverkande:

Anders Thornberg, Rikspolischef

Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker, EU departementet

Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Tisdag 3 juli 2018

kl 16.00 – 18.00

Plats: Soberian, Kilgränd 1,

Kl 16.00-17.15 HÄLSA FÖR ALLA KVINNOR OCH BARN

Innovativ samverkan – sucidprevention hos barn i migration

Ökad samverkan mellan civilsamhälle, akademi och vård måste ske.

Idag är det brist på innovativ samverkan mellan civilsamhället, akademin och vården. En metodhandbok finns. Starten var ett EU projekt 2014 som vidareutvecklats till en studiecirkel med experter, 1,6 & 2,6 miljonerklubben och utrikesfödda kvinnor.

Medverkande:

Solvig Ekblad, PhD, leg psykolog, professor, KI.

Kerstin Bergström, cirkelledare

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kl 17.20-18.00. ”Sjukt, syster!”

Sara Heyman, författare, medicinjournalist och leg sjuksköterska. För den som följer vårddebatten är det tydligt att sjuksköterskeyrket ofta betraktas som ett kall. Med lika delar humor och jävlar anamma beskriver Sara Heyman hur stereotypa bilder av sjuksköterskan fortsätter att verka och stå i vägen för högre löner och bättre arbetsvillkor.

Onsdag 4 juli

Plats: M/S Sigrid

Kl 13.00 – 14.20 ÄLSKA ATT ÅLDRAS

Vi lever längre och de äldre blir fler. Det innebär utmaningar för kommuner och landsting. Hur löser vi äldrevården och omsorgen? Tar vi de äldres och deras anhörigas oro på allvar?

Hur många i arbetsför ålder går det på pensionärer över 80 år? 1970 var siffran 25. Idag är den 11. År 2040 räknar forskarna med att den är 7. Vilka ska vårda oss när vi blir gamla? Vem betalar? Hur ska äldreomsorgen förbättras?

Medverkande:

Maja Fjaestad, statssekreterare, socialdepartementet

Wilhelmina Hoffman, professor, Demenscentrum, Silviahemmet

Mats Thorslund, professor, KI

Karin Schenck-Gustafsson, professor, KI

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kl 14.20 – 15.20 HJÄRTA SOM HJÄRTA. Är vi alla lika?

Orsakerna att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är många. Hälften av alla personer med typ 2-diabetes riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det är samtidigt den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i Sverige.

Medverkande:

Kerstin Brismar, Professor, Karolinska Institutet

Karin Schenck-Gustafsson, Professor, Karolinska Institutet

Carina Carnlöf, MScN, leg. Sjuksköterska, Karolinska Institutet

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kl 15.30 – 16.00 INNOVATION – DIGITALA HJÄLPMEDEL FÖR ÄLDRE

Ny data om allvarliga och kostsamma konsekvenser av läkemedelsbiverkningar i Sverige presenteras. Nya digitala hjälpmedel kan mildra konsekvenserna.

Medverkande:

Göran Sjönell, Allmänläkare, grundare MediRätt.

Alexandra Charles von Hofsten, 1,6 & 2,6 miljonerklubben

För mer information kontakta: Inger Söderholm, 1,6 & 2,6 miljonerklubben. inger@1.6miljonerklubben.com eller 0709-969599.

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.