Pressmaterial från Mynewsdesk

Följ 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Debattartikel: Satsa på forskning på hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor för att rädda liv

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2019 12:03 CET

Representanter för Woman in Red kampanjen och 1,6 & 2,6 miljonerklubben sätter ljuset på kvinnohjärtat:

Kvinnohjärtat måste få större utrymme i medicinsk forskning. Färsk statistik från det svenska hjärtregistret SWEDEHEART visar att svenska kvinnor med hjärtinfarkt har dubbelt så stor överdödlighet jämfört med män. Sannolikt beror det på att kvinnor, framförallt äldre, inte får den behandling som rekommenderas. Allt fler forskningsrön visar att könsskillnader inom medicinen, som skillnaden mellan ett manshjärta och ett kvinnohjärta, har stor betydelse för behandling och överlevnad. Det finns också viktiga skillnader när det gäller riskfaktorer och symtom vid hjärtinfarkt.

Tusentals kvinnor samlas i mars månad för att slå ett slag för en mer jämställd hjärtsjukvård och forskning. År 2005 startades kampanjen Woman in Redav 1,6 & 2,6 miljonerklubben och insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa. Syftet är att samla in pengar till klinisk forskning på kvinnohjärtat och att dela ut forskningsstipendier.

Hjärt-kärlsjukdom är en tio gånger vanligare dödsorsak bland kvinnor jämfört med bröstcancer. Kvinnor är underrepresenterade i kliniska studier särskilt när det gäller hjärtsvikt och hjärtinfarkt och mycket forskning bedrivs fortfarande utan könsperspektiv. Ökade forskningsanslag kan leda till att fler liv kan räddas och att mer kunskap om hjärthälsa kan spridas till såväl allmänheten och som yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården.

Bland hjärt-kärlsjukdomar är akut hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken och varje dag avlider 55 kvinnor i Sverige i detta. Alltför många i onödan.De traditionella bakomliggande riskfaktorerna är desamma för män och kvinnor, men de ha olika betydelse. Högt blodtryck tar sig t.ex. allvarligare uttryck hos kvinnor än hos män. Kvinnor har även speciella riskfaktorersom havandeskapsförgiftning, diabetes under graviditeten, tidigt klimakterium och hjärt-kärlkomplikationer efter bröstcancerbehandling. Riskfaktorer som fortfarande är relativt okända och inte tas i beaktande i riskscoremodeller eller när beslut fattas om förebyggande medicinering som blodfettsänkare.

Symtomen vid hjärtinfarkt kan också skilja sig mellan könen därbetydligt fler kvinnor än män uppvisar andra symtom som plötslig andfåddhet, illamående, svår sjukdomskänsla - i stället för klassiska bröstsmärtor. Kvinnors hjärtinfarkt kan vara annorlunda än männens. De kan exempelvis ha en hjärtinfarkt utan synlig kranskärlsförträngning (stenos) eller med en spontan kranskärlsdissektion (reva) i ett kranskärl. Kvinnor drabbas 5-8 år senare av hjärtinfarkt jämfört med män, troligen beror det på östrogenets skyddseffekter.

Woman in Red kampanjen strävar efter att fler kvinnor oavsett bakgrund, ska överleva hjärt- och kärlsjukdomar. Ett sätt är att öka kunskapen. Sex av tio dödsfall kan förebyggas med en bra livsstil - rätt mat, regelbunden fysisk aktivitet,bättre sömn, mindre alkohol och tobaksfrihet. Det är också viktigt att ta hand om andra riskfaktorer som stress, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och övervikt.

För att fler ska överleva hjärt- och kärlsjukdomar behövs ökad kunskap bland såväl kvinnor som män och hälso- och sjukvårdens beslutsfattare.

Vi, representanter för Woman in Red kampanjen för kvinnohjärtat och 1,6 & 2,6 miljonerklubben för kvinnors hälsa, anser att följande nödvändiga åtgärder måste genomförasför en mer jämlik hjärtsjukvård och för att rädda fler liv:

1. Sverige måste satsa mer på forskning på hjärt-kärlsjukdom ur ett könsperspektiv –exempelvis betydelsen av kvinnospecifika riskfaktorer, symptom hos kvinnor respektive män vid hjärtinfarkt och hur könsskillnader bör påverka akut- och långtidsbehandling.

2. Trots att man idag vet att könsskillnader påverkar medicinsk behandling rapporteras inte forskningsresultat uppdelat på kvinnor och män i tillräcklig omfattning. 1,6 & 2,6miljonerklubbens arbete har bidragit till att belysa detta. Myndigheter som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) efterfrågar därför alltid könsskillnader i sina kvalitetsmått på sjukvården inklusive på hjärtsjukvården. Det gör att könsperspektivet måste finnas med vid planering av forskningsstudier på universitet och läkemedelsföretag.

3. Bristen på studier av äldre patienter med hjärt- och kärlsjukdomar drabbar särskilt kvinnor eftersom kvinnor generellt insjuknar vid högre ålder än män.Äldre kvinnor riskerar därför särskilt att få ojämlik vård. Det är mycket viktigt för både kvinnor och män att fler äldre patienter inkluderas i medicinska studier.

Karin Schenck Gustafsson, professor och överläkare i kardiologi och internmedicin

Alexandra Charles von Hofsten, grundare och ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kerstin Brismar, senior professor, överläkare i endokrinolog, diabetes och invärtes medicin

Cecilia Linde, professor, överläkare i kardiologi

Nina Johnston, docent, överläkare i kardiologi

Isabel Goncalves, professor, överläkare i kardiologi

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information kontakta petra@1.6miljonerklubben.com eller se www.1.6miljonerklubben.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.