Gå direkt till innehåll
Gårdagens seminarium, "Att falla mellan stolarna"  i Stockholm blev mycket lyckat!

Blogginlägg -

Gårdagens seminarium, "Att falla mellan stolarna" i Stockholm blev mycket lyckat!

Hur kan vi förbättra den psykiska vården genom att förebygga psykisk ohälsa? Vi vill vi väcka uppmärksam­het kring psykisk ohälsa och hur hjälpen till sjuka och drabbade personer kan förbättras. Syftet är att ändra den bild som råder och motverka den negativa och nedvärderande bilden av psykiskt sjuka som i dagsläget är vanligt förekommande. Eftersom hjärnan är kroppens mest komplicerade organ blir även dess sjukdomar svårbegripliga. Fördomar hindrar både de drabbade att söka hjälp och få hjälp. Rätt stöd kan rädda många människoliv.

#Alla känner någon.

1,6 & 2,6 miljonerklubben, Psykiatrifonden, Icakuriren och WeMind bjöd in till ett seminarium om missbruk och psykisk ohälsa.

Moderator: Helena Rönnberg, ICA Kuriren och Ann Söderlund, journalist och författare
•Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben
•Lena FLyckt, Professor, Psykiatrifonden
•Urban Pettersson Bargo, ordförande WeMind
•Gerhard Larsson, regeringens utredare, ”En översikt av Missbruksutredningens förslag till framtida svensk ordning.”
•Professor Johan Franck, KI, - ”Vad är beroendesjukdom och hur effektiv är behandlingen?”
•Tina Essner och Emilie Liljegren berättar om sina självupplevda erfarenheter av att vara drabbade när vården inte fungerar
•Ingmarie Wieselgren, projektchef SKL, och Martina Artl, presenterar SIPs handlingsplan– en samordnad individuell plan "Vilka lösningar finns på problemen på kort och lång sikt?”
•Anki Sandberg, ordförande för riksförbundet Hjärnkoll och ordförande för NSPH

Paneldebatt: Hur går vi vidare?

Moderator: Helena Rönnberg och Ann Söderlund
•Johan Franck
•Michaela Arlt
•Lena Flyckt
•IngMarie Wieselgren
•Anki Sandberg
•Gerhard Larsson

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11