Gå direkt till innehåll
1,6 & 2,6 miljonerklubben besökte EU parlementet i Bryssel.
1,6 & 2,6 miljonerklubben besökte EU parlementet i Bryssel.

Blogginlägg -

Vi besökte Europas hjärta, EU parlamentet i Bryssel.

Den 28-30 november besökte 1,6 & 2,6 miljonerklubben Europas hjärta, EU parlamentet i Bryssel, för att lära oss mer om EU arbetet. Vi var inbjudna av Anna Maria Corazza Bildt. Nästa år i maj är det val till EU parlamentet och då är det viktigt att vi röstar för att kunna påverka kvinnors rättigheter genom EU. Några frågor som står högt på vår lista är kvinnors hälsa, matsvinn, våld i nära relationer, barns rättigheter.

Den 29 november fick vi besöka EU parlamentet. Vår värd var Anna-Maria Corazza Bildt, som hade satt ihop ett intressant program på parlamentet. Vi fick bland annat träffa Cecilia Wikström och Pernilla Jourde. Dag två besökte vi European Women’s lobby.

Anna Maria Corazza Bildt är Europaparlamentariker sedan 2009. Hon arbetar för ett fritt, enat och öppet Europa och är bl a ordförande för Europaparlamentets grupp för barns rättigheter.

Att vara med i ett enat Europa handlar om gemenskapen – inte om superstaten. Det är dags att prata mer om Europa runt våra köksbord, säger Anna Maria.

Vi ställde frågan om hur hon driver sina huvudfrågor om hälsa, mat, våld i nära relationer och barns rättigheter.

Anna-Maria har satt matsvinn på kartan och arbetar med mat och hälsa samt hållbarhet. Hon arbetar för att bekämpa våld mot kvinnor. Våld i nära relationer som även kan handla om barnrättsfrågor. Det handlar även om barnpornografi, skydda barn på nätet mm. EU samarbetar i dessa frågor med Europol och polisen.

Anna Maria arbetar med förebyggande verksamhet för jämställdheten. Hon är talesperson för kvinnor i Istanbulkonventionen. Istanbulkonventionens officiella namn är Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Civilsamhället måste ta tag i våld mot kvinnor med förebyggande insatser, hjälplinjer, samarbeta med polisen och rättssystemet. Det är viktigt att arbeta över politiska och nationella gränser för kvinnors bästa, säger Anna Maria.

Maten och matsvinn är hälsa och hållbarhet. Klimat, miljö och företagande . Inom EU arbetar jag med cirkulär ekonomi. Jag arbetar med att underlätta för företagare på landsbygden med innovativa lösningar och har sett många konkreta resultat under de tio år jag har arbetat med matsvinn. Sverige ligger i framkant!

Det barnrättsliga arbetet är centrala frågor i olika utskott. Allt som görs inom EU parlamentet prioriterar barnrättsliga frågor. Det handlar bland annat om att skydda barn på nätet, mobbing och sexuella övergrepp.

Nyligen beslutade moderaterna att göra ”ett omtag”, vilket innebär att samtliga tre nuvarande ledamöter slutar i Europaparlamentet inför valet nästa år. Två av tre slutar frivilligt – den tredje är Anna Maria Corazza Bildt. I framtiden kräver Anna Maria att en oberoende person ska se över hela nomineringsprocessen till EU.

Vi fick även träffa Emilio Puccio som är koordinator för barns rättigheter inom EU. Han samarbetar med Anna Maria i frågor som handlar om Childrens Rights. De arbetar med gränsöverskridande frågor både nationellt och i politiska grupper. Childrens Rights är en nyckelspelare inom EU och samarbetar med alla kommittéer. De medverkar i att forma lagar för barns rättigheter.

FAKTA:

Anna Maria är Europaparlamentariker och har varit det sedan 2009. Hon är första vice ordförande i utskottet för den inre marknaden (IMCO), ledamot i det särskilda utskottet för terrorism (TERR), ledamot i utskottet för migration, mänskliga fri- och rättigheter (LIBE), vice ledare för EPP i jämställdhetsutskottet, ordförande för parlamentsgruppen för barns rättigheter

Cecilia Wikström som tidigare har varit präst i Svenska Kyrkan och riksdagsledamot, är sedan 2009 europaparlamentsledamot. Cecilia är ordförande för the Conference of Committee Chair, som handhar processer om lagstiftningen i EU parlamentet. I EU parlamentet arbetar man med processer som ofta leder till ny lagstiftning i hela EU. Hon är den andra kvinnan som leder ordförande konferensen.

Inom EU måste vi bli bättre på att samarbeta och inte bygga parallella strukturer, säger Cecilia.

Hon samarbetar med näringslivet och påpekar att företagen behöver anställa fler högspecialiserade personer och personer med låg kompetens, för att Sveriges konkurrenskraft ska förstärkas. Tyskland upptäckte detta för flera år sedan och har nu anställt folk från hela världen. Vår konkurrenskraft behöver förstärkas och samarbetet inom EU fördjupas.

Forskningen visar att EU länderna har fyra arbetande personer per pensionär och om cirka 20 år kommer det bara att vara två arbetande personer per pensionär.

Det är ytterligare en bidragande orsak till att vi måste ta tillvara på de som invandrar till Sverige. När det gäller invandringen måste vi ställa krav på jämställdhet kopplat till religion och vi måste även ställa språkkrav.

EU har levererat säkerhet och fred i 70 år. Därför är jag otroligt orolig för Brexit. eftersom EU en gång hjälpte till att skapa fred på Irland. Vi måste bygga ett europeiskt FBI, säger Cecilia Wikström.

Hon arbetar med näringslivet och förbättrade bolagsstyrelser. Cecilia är utskottsordförande för ett av utskotten för framställningar, en klagomur som tar emot flera tusen klagomål per år. Ett exempel är Brexit, där alla röster är viktiga - till och med en enskild person kan påverka ett stort beslut. I EU parlamentet arbetar man med processer som kan leda till lagstiftning. Därför är valet i maj till EU viktigt för oss alla.

Trots att fler kvinnor än någonsin arbetar inom EU, har vi en lång väg framför oss innan EU:s arbetsmarknad blir fullt jämställd, säger Cecilia.

Att arbetsmarknadens villkor till större del gynnar och värderar männen högre än kvinnor är ingen nyhet och löneskillnaderna är fortfarande ett stort problem, även i Sverige. Svensk kvinnolobby presenterade 2018 en studie som fastställer att kvinnor tjänar tolv procent mindre än män. I arbetstid innebär det att kvinnor under en åtta timmars arbetsdag jobbar gratis de sista 58 minuterna.

FAKTA:
Cecilia Wikström har varit i Europaparlamentet som ledamot i utskottet för mänskliga fri- och rättigheter (LIBE) samt i det rättsliga utskottet (JURI) där hon var liberalernas gruppledare. 2012 valdes hon in i Europaparlamentets rådgivande etikkommitté, en grupp om fem ledande parlamentariker som fungerar som rådgivare för övriga kollegor i etiska frågor. Hon är även vice ordförande i parlamentets tvärpolitiska grupp för funktionshindrade. Våren 2013 blev Cecilia Wikström utsedd att representera den liberala gruppen i den förhandlingsdelegation som kommer att förhandla fram ett nytt avtal mellan Europaparlamentet och övriga institutioner om hur parlamentet ska få tillgång till hemligstämplade dokument kopplade till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Idag är hon ledamot i utskottet för mänskliga fri- och rättigheter (LIBE), Ordförande för Utskottet för framställningar (PETI) och sedan januari 2017 ordförande för Utskottsordförandekonferensen. Det gör henne i dagsläget (2017) till Sveriges mest seniora Europaparlamentariker någonsin.

PERNILLA JOURDE

Pernillas ansvar är PR, temaveckor och öppet hus i Europaparlamentet. Hit kommer ca 250 000 besökare per år. Besöken ökar och många skolor är intresserade. Många lärare är EU ambassadörer idag. Sverige är ett litet land, men är representerade i många viktiga utskott och har därför möjlighet att driva frågor och få en bred uppbackning inom EU.

EUROPEAN WOMEN´S LOBBY

1,6 & 2,6 miljonerklubben fick nöjet att presentera sin organisation närmare för EWL.

EWL är en paraplyorganisation för kvinnorörelsen i EU och grundades 1990. Organisationen har ca 2 000 medlemsorganisationer i 27 EU länder och tre av EU:s kandidatländer. EWL verkar för jämställdhet och kvinnors rättigheter inom EU och genomför olika lobbyaktioner. På internationell nivå har EWL rådgivande status i Europarådet och FN:s ekonomiska och sociala råd. EWL deltar regelbundet i verksamheten i FN:s Kvinnokommission. Sekretariatet i Bryssel består av 15 personer som är uppdelade i olika ”hubs”.

EWL arbetar just nu med kampanjen Women for Europé, som fokuserar på jämlikhet i politiska beslut, jämlik ekonomi och ett europa fritt från våld mot kvinnor. Ett Europa för fred, mänsklig säkerhet samt respekt och säkerhet för kvinnor, samt kvinnors mänskliga rättigheter. Jämlikt föräldraskap där även pappor är barnlediga. Idag är det färre kvinnor än män som röstar och därför är det viktigt att vi informerar om betydelsen av att kvinnor röstar för jämlikhet genom EU parlamentet.

EWL samarbetar med den svenska kvinnolobyorganisationen. Emma Blomdahl sitter med i Sveriges kvinnolobby. I framtiden kommer 1,6 & 2.6 miljonerklubben ha ett närmare samarbete med European Women’s Lobby för kvinnors hälsa.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

Relaterat material