Gå direkt till innehåll
Närvarande medicinska experter; Mattias Lorentzon, professor i geriatrik, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal
Närvarande medicinska experter; Mattias Lorentzon, professor i geriatrik, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal

Nyhet -

Aktuell rapport om Stockholms osteoporosvård! Hård kritik mot Stockholms sjukvårdspolitiker

Nyligen arrangerades 1,6 miljonerklubben en politisk hearing om det aktuella läget för dagens osteoporosvård i Stockholm. Medicinska experter ställde Stockholms sjukvårdspolitiker mot väggen. Kritiken från de närvarande experterna var hård mot Stockholms ansvariga sjukvårdspolitiker. I Stockholm har osteoporosmottagningen på Södersjukhuset lagts ner. Stockholms län går emot Socialstyrelsens riktlinjer om hur osteoporospatienter ska tas om hand.

Sverige är det land i världen där befolkningen löper högst risk att drabbas av en fraktur till följd av osteoporos, samtidigt som vi är bland de sämsta länderna på att ge förebyggande behandling. Stockholm skiljer sig från övriga landet, genom att inte införa de metoder som faktiskt fungerar, menade Mattias Lorentzon, professor i geriatrik, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal och en av Sveriges ledande experter på osteoporos.

-Det är viktigt att identifiera de personer som bryter sig en första gång att påbörja behandling direkt, så kallad sekundärprevention, säger Mattias Lorentzon. Det saknas en ordnad struktur inom vården för att ta hand om de patienter som får diagnosen osteoporos. Vidare behövs det koordinatorer som kartlägger frakturpatienter och ser till att de kommer in i frakturkedjan, identifieras, diagnostiseras och behandlas. I Stockholms län händer väldigt lite på området.

Mats Palmér, docent och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge beskrev hur dåligt vården av bensköra patienter fungerar i Stockholms län. Både organisation och struktur saknas, trots att det från experthåll pekats på behovet av resurser för koordinatorer. Dessutom har inte planerade uppföljningar och utvärderingar av olika behandlingskedjor genomförts. Mats Palmér berättade att man i Stockholm till och med lagt ner osteoporosmottagningen på Södersjukhuset.

– Det är sorgligt att man i Stockholm går emot såväl Socialstyrelsens riktlinjer som de vetenskapligt fastslagna bästa sätten att ta hand om dessa patienter, sade Mats Palmér.

Närvarande politiker ansåg att länets sjukhusledningar har ett uppdrag att implementera de vårdprogram som gäller, och att det inte är politikens uppgift att detaljstyra frågor om exempelvis koordinatorer.

– Eftersom problemet inte kan lösas på enskilda avdelningar eller genom vårdprogram, måste politikerna ställa krav på att vården ska organiseras för att kunna utreda alla äldre med fraktur, sade Mattias Lorentzon.

De politiska företrädarna underströk vikten av förebyggande arbete och vikten av prevention för att undvika att människor drabbas av en första fraktur. Men även här fick de mothugg av såväl de närvarande experterna som av seminariets moderator, Alexandra Charles, ordförande för 1,6 miljonerklubben.

– Vi är sämst på sekundärprevention i Sverige. Varför lär sig inte Stockholm av andra platser i Sverige där det faktiskt fungerar – Göteborg, Gävle, Norrtälje sjukhus? Stockholms läns landsting ska ju vara det ledande landstinget, sade Alexandra Charles.

Närvarande medicinska experter; Mattias Lorentzon, professor i geriatrik, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal

Mats Palmér, docent och överläkare vid kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Närvarande politiker var Marie Ljungberg Schött (m), sjukvårdslandstingsråd, Maria Fälth (kd) ledamot i landstingsfullmäktige och ordförande för programberedningen för stora folksjukdomar, Susanne Nordling (mp), oppositionslandstingsråd, Håkan Jörnehed (v), oppositionslandstingsråd och Christina Enocson-Mårtensson (s), 2:e vice ordförande i sjukvårdsutskott Norr.

Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

För mer information och/eller beställning av bilder kontakta: Inger Söderholm, 1,6 & 2,6 miljonerklubben, tel 0709-969599, inger@1.6miljonerklubben.com

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11