Gå direkt till innehåll
1,6 & 2,6 miljonerklubben i Almedalen:  TVÅ SEMINARIER OM HUR SVERIGE KAN MINSKA DEN PSYKISKA OHÄLSAN

Pressmeddelande -

1,6 & 2,6 miljonerklubben i Almedalen: TVÅ SEMINARIER OM HUR SVERIGE KAN MINSKA DEN PSYKISKA OHÄLSAN

Under hela Almedalsveckan finns 1,6 & 2,6 miljonerklubben närvarande för att diskutera frågor om jämställdhet, vård och omsorg. På två seminarier tar organisationen upp ett växande folkhälsoproblem i Sverige, psykisk ohälsa. En jämförelse med övriga Europa, visar att Sverige ligger högre när det gäller psykisk ohälsa bland unga. Hur ligger det till egentligen och vad kan vi göra åt situationen? 1,6 miljonerklubben presenterar även projekt för nyanlända kvinnor med barn, som har lyckats tack vare en samverkan mellan samhälle, vård, socialtjänst och polis. De nyanlända kvinnorna har fått kunskapsstöd som hjälper dem och deras familjer till ett bättre liv i Sverige.

-I våra två Almedalsseminarier diskutera vi lösningar på den psykiska hälsan och lyfter fram goda exempel från Sverige och andra europeiska länder, säger Alexandra Charles von Hofsten, grundare till 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Hur skiljer sig Sverige från övriga Europa när det gäller ökad stress, ångest, alkohol- och spelberoende? Den 1 julii Europahuset, diskuteras hur Sverige ligger till jämfört med andra länder i övriga Europa när det gäller psykisk ohälsa och beroende. Ett av våra främsta växande folkhälsoproblem är psykisk ohälsa bland unga. Sverige ligger högre än de flesta europeiska länder när det gäller psykisk ohälsa bland unga. En ökning har framförallt skett bland flickor som söker vård hos psykiatrin. Medelålders kvinnor dricker alkohol i ökad omfattning och spelmissbruket har ökat. Seminariet belyser positiva exempel på åtgärder från övriga Europa och vilka lärdomar vi kan dra av dem. Lena Hallengren,socialminister, deltar tillsammans med medicinska experter som Danuta WassermanMarkus Heilig, Anders Håkansson, Lena Flyckt, med flera för att diskutera lösningar.

Hur kan samverkan bidra till att nyanlända kvinnor med barn får ökad psykisk hälsa?Den 2 julii Soberian, presenteras ett lyckosamt projekt för nyanlända kvinnor med barn, av Solvig Ekblad,professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning, Karolinska Institutet. Ett projekt som visar en lyckad innovativ samverkan mellan samhälle, vård, socialtjänst och polis, som kan hjälpa nyanlända kvinnor till en bättre hälsa. Många utrikes födda kvinnor med barn känner ofta stress och oro inför framtiden. Projektet pågår i nio städer runtom i landet. Kerstin Blomberg, lokal koordinator på Gotland, informerar tillsammans med utrikesfödda deltagare, om hur de lyckade träffarna har genomförts. Anna Maria Corazza Bildt,samordnare av barns rättigheter vid Europaparlamentet och Cecilia Elving,ordförande Liberala Kvinnor, reflekterar och diskuterar utifrån det arbete som görs för nyanlända kvinnor och barn.

Programmen presenteras på http://www.1.6miljonerklubben.com/aktiviteter/visa/?id=2552

1,6 & 2,6 monter, Träffpunkt,30 juni – 5 juli: Cramérgatan H326, Almedalen, Visby


För mer information och intervjuer, kontakta: Inger Söderholm, 1.6miljonerklubben.com tel 0709-969599 eller Petra Eurenius, petra@1.6miljonerklubben.comtel 070-9186562.

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11
anna liljeberg

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406

Relaterat material

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige