Gå direkt till innehåll
700 osteoporosfrakturer årligen i Sundsvall – de flesta i onödan
700 osteoporosfrakturer årligen i Sundsvall – de flesta i onödan

Pressmeddelande -

700 osteoporosfrakturer årligen i Sundsvall – de flesta i onödan

Varje år sker omkring 700 frakturer i Sundsvalls kommun som är relaterade till osteoporos (benskörhet). Detta till en kostnad av 130 miljoner kronor.

– Mycket lidande och stora summor finns att spara om vi tar bättre hand om våra bensköra patienter, men då krävs krafttag från såväl våra politiker som från oss läkare, säger Margareta Berglund Rödén, överläkare på ortopedkliniken på Länssjukhuset i Sundsvall.

­Varannan kvinna kommer någon gång i livet att få en fraktur relaterad till osteoporos och så många som 85 procent av dessa får därefter en ny fraktur. Uppskattningsvis har en halv miljon svenskar osteo­poros, vilket motsvarar omkring 5 000 personer bara i Sundsvalls kommun. Osteoporos är en av våra vanligaste folksjukdomar och en av de diagnoser som belastar vården tyngst.De totala kostnaderna för frakturer kopplade tillosteoporos är beräknad till 13 miljarder per år, viket motsvarar omkring 130 miljoner för Sundsvalls kommun. Trots att Sverige ligger i topp i världen när det gäller förekomst av frakturer relaterade till osteoporos ligger vi i botten när det gäller andelen som behandlas.

– Omkring 85 procent av patienterna får i dag ingen förebyggande behandling efter en benskörhetsfraktur, och i Landstinget i Västernorrland är vi tyvärr dåliga på att diagnostisera och behandla bensköra patienter. Förhoppningsvis kommer satsningar att göras de närmaste åren, men det krävs att hela sjukvården också uppmärksammar och tar de bensköra patienternas situation på allvar. De har trillat mellan stolarna i vården alltför länge, säger Margareta Berglund Rödén.

Lågt prioriterad kvinnosjukdom

Många av frakturerna relaterade till osteoporos sker i höften, med betydande risk för dödlig utgång i efterförloppet. Bara hälften av dem som opererar sin höft återfår dessutom sin ursprungliga rörelseförmåga.

–Det är ingen tvekan om att osteoporos är en lågt prioriterad kvinnosjukdom. Det råder stor okunskap om att det finns effektiva, billiga behandlingar med få biverkningar. I väldigt många fall skulle det vara enkelt och billigt att stoppa de skelettskador med påföljande smärta och invalidisering som drabbar så många Sundsvallsbor idag, säger Alexandra Charles, ordförande på 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Om osteoporos (benskörhet)

Osteoporos är en tyst sjukdom som innebär att skelettet blir svagare och att man har lättare att drabbas av frakturer. Det kan ske spontant eller i samband med en mindre händelse som till exempel att man snubblar och faller. Vanligast är benbrott i handlederna, höfterna, ryggkotorna eller överarmarna. Osteoporos beror på att balansen mellan nedbrytning och uppbyggnad av ben i kroppen är rubbad, så att mer ben bryts ner än vad som återbildas. Osteoporos är vanligast hos kvinnor när de kommit i klimakteriet och fått minskad mängd av

könshormonet östrogen. Osteoporos kan behandlas med läkemedel som stärker skelettet och minskar risken för frakturer. Om läkaren misstänker benskörhet görs en bentäthetsmätning.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Charles, tel: 0708-28 09 11
Margareta Berglund Rödén, tel: 070-6879050

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

Relaterat material

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige