Pressmaterial från Mynewsdesk

Följ 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Ångest ett stort kvinnoproblem – ny larmrapport kartlägger erfarenheter

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 10:14 CET

En ny undersökning, Ångestrapporten 2013, kartlägger kvinnors erfarenheter av ångestsjukdomar – både som patienter och som anhöriga. Rapporten visar på negativa erfarenheter av vården och stora brister i uppföljning av behandling. Av de kvinnor som får behandling har hälften inte blivit erbjudna någon utvärdering av behandlingseffekten.

– Vid ångestsjukdomar är det viktigt att det finns flera olika behandlingsalternativ. Ofta behöver man pröva sig fram, säger Christer Allgulander, docent i psykiatri vid Karolinska Institutet.

Ångestrapporten 2013 bygger på en undersökning som 1,6 och 2,6 miljonerklubben gjort bland sina medlemmar. Det är närmare 1 800 kvinnor som svarat på frågor om erfarenheter av ångestsjukdomar – både egen sjukdom och erfarenheter av att vara anhörig till någon med ångestsjukdom. Ungefär 800 av kvinnorna har, eller har haft, någon form av ångestsjukdom. Sex av tio kvinnor uppger att de får någon form av behandling mot sin ångestsjukdom när undersökningen görs.

Ungefär var fjärde person kommer någon gång i livet att drabbas av en ångestsjukdom – och risken är betydligt högre för kvinnor än för män. Flera hundra tusen personer i Sverige beräknas leva med en av de vanligaste formerna, generaliserat ångestsyndrom, och känner ständig oro, ängslan och ångest.

– Vi måste våga tala om psykiska diagnoser på samma sätt som vi gör om hjärtsjukdomar och om bröstcancer, säger Alexandra Charles, grundare av 1,6 miljonerklubben och engagerad förkämpe i frågor som rör kvinnors hälsa. Det här handlar om svåra sjukdomar som social fobi, generaliserat ångestsyndrom och paniksyndrom som påverkar både yrkesliv och relationer.

Patienter med ångest har ofta en komplex sjukdomsbild där stora individuella skillnader förekommer.

– Det är inte ovanligt att man måste pröva olika behandlingar innan man når tillräckligt goda resultat, säger docent Christer Allgulander, med lång erfarenhet av generaliserat ångestsyndrom. Därför är det viktigt att det finns flera olika behandlingsalternativ att tillgå.

Ångestrapporten 2013 visar:

• 49 procent av de kvinnor som får behandling har inte erbjudits någon utvärdering

• 44 procent uppger att det sociala umgänget påverkats negativt

• 43 procent svarar att nära relationer påverkats negativt

• 38 procent uppger att sexlivet påverkats negativt

• 53 procent av de kvinnor som är anhöriga har negativa erfarenheter av vården

Anmärkningsvärt är att undersökningen visar att bara 2 procent av de kvinnor som är anhöriga till någon med ångestsjukdom har positiva erfarenheter av vården.

– Svaren är en larmklocka, säger Alexandra Charles. Många anhöriga drar ett tungt lass och gör en fantastisk insats. Vår undersökning visar att det finns kvinnor som lägger mer än 50 timmar i veckan på stöd till den som är sjuk.

För ytterligare information kontakta Christer Allgulander via e-post så ringer han upp (han vill inte bli störd per telefon under patientmöten). E-post: christer.allgulander@ki.se

Undersökningen genomfördes av Fürst Scandinavian Research AB på uppdrag av 1,6 & 2,6 miljonerklubben i samarbete med Pfizer AB.


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Bifogade filer

PDF-dokument