Gå direkt till innehåll
Årets stipendiater utsedda

Pressmeddelande -

Årets stipendiater utsedda

Årets stipendiater utsedda!

Woman in Red kampanjen har dragit igång och den 4 mars på Oscarsteatern i Stockholm presenteras alla sex stipendiater som får varsin check på mellan 150 000 kr till 300 000 kr, för sin forskning på kvinnors hjärt- kärlsjukdomar.

Varje år delar vi ut stipendier till forskning på sjukdomar som drabbar kvinnor. Pengarna får vi via privata donatorer, gåvor och genom kampanjen Woman in Red.

Läs mer på: Kvinnorochhälsa eller 1.6miljonerklubben

Stipendiaterna:

Agneta Månsson Broberg, medicinsk doktor, kardiolog, Kardiologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Agneta Månsson Broberg tilldelas 300 000 kr för fortsättningsstudier om hjärteffekter av bröstcancerbehandling - ett outforskat och viktigt område om kvinnor med bröstcancer.
Christof Varenhorst, medicinsk doktor, kardiolog, kardiologkliniken, Uppsala Akademiska Sjukhus, Uppsala. Christof Varenhorst tilldelas 300 000kr för studier om spontan kranskärlsdissektion hos kvinnor - ett outforskat men viktigt tillstånd som drabbar mest kvinnor.

Bledar Dakar,allmänläkare, medicinsk doktor, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg. Bledar Dakartilldelas 150 000 kr för studier om könsskillnader vid hjärtinfarkt kan förklaras av skillnader I endotelfunktion och könshormoner-viktiga mekanistiska studier.
Birgitta Sigvant, överläkare, kärlkirurg, medicinsk doktor, Kirurgkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad. Birgitta Sigvant tilldelas 150 000 kr för en undersökning om naturalförloppet vid perifer kärlsjukdom med analys av köns och genusskillnader-en 10 årsuppföljning.

Francesco Paneni, kardiolog, medicinsk doktor, CMM, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Francesco Panenitilldelas 150 000 kr för epigenetisk forskning om könsskillnader i hjärt-kärlbiomarkörer vid typ2 diabetes.

Björn Redfors, medicinsk doktor, kardiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Björn Redfors tilldelas 200 000 kr för mekanistiska studier och interventionsstudier om stressinducerd hjärtmuskelsjukdom- Takosubos syndrom- en underdiagnostiserad hjärtsjukdom som drabbar mest kvinnor.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

Relaterat material