Gå direkt till innehåll
1,6 & 2,6 miljonerklubben bjuder på tio seminarier i Almedalen. Vi finns även i monter H327.
1,6 & 2,6 miljonerklubben bjuder på tio seminarier i Almedalen. Vi finns även i monter H327.

Pressmeddelande -

Almedalen 3 juli - NY RAPPORT OM NYANLÄNDA KVINNORS BEHOV

Den 3 juli presenteras en ny rapport i Almedalen. Ett hälsoprojekt om nyanlända kvinnors behov av att förbättra sin och hela familjens psykiska och fysiska hälsa. En samverkan mellan civilsamhälle, akademi och vård,  skulle göra skillnad för utrikes födda kvinnor och barn. Under Almedalsveckan presenterar 1,6 & 2,6 miljonerklubben tio seminarier om kvinnor och hälsa, ojämlik vård och våld mot kvinnor.
Kvinnor är ofta navet i familjen och bland släkt och vänner. Om kvinnorna mår bra, mår ofta resten av familjen bra. Därför är det viktigt att ge dem hälsokunskap samt hjälpa och stötta dem i Sverige. Sedan en tid tillbaka arbetar 1,6 & 2,6 miljonerklubben tillsammans med professor Solvig Ekblad, KI, med ett hälsoprojekt, finansierat av Folkhälsomyndigheten. Idag har projektet en studiecirkel där medicinsk expertis, utrikesfödda kvinnor och representanter från 1,6 & 2,6 miljonerklubben beskriver det innovativa arbetet som genomförs. Projektet har tagit fram en rapport i form av en metodhandbok som handlar om rättigheter och skyldigheter, social hållbarhet och förändrade familjeroller, uppfostringsmetoder, den kvinnliga kroppen, reproduktiv hälsa och sjukvård. Slutligen även kost, motion och friskvård. Idag är det brist på innovativ samverkan mellan civilsamhälle, akademi och vård. Hur skapas samverkan som ger resultat och gör skillnad för utrikes födda kvinnor och barn och för vårt samhälle – det vill vi visa och diskutera!

Dag: 3 juli 2018
Plats: Kilgränd 1, Soberian
Kl 16.00 Hälsa för alla kvinnor och barn – hur når vi dem?

För mer information och/eller beställning av bilder kontakta: Inger Söderholm, inger@1.6miljonerklubben.com, tel 0709-969599

----------------------

PROGRAM

1,6 & 2,6 miljonerklubbens seminarier i Almedalen

2 juli 2018
Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

Kl 13-14.30 Allas rätt till jämlik vård
Är vård och bedömningar kopplade till individuella behov och förutsättningar eller styrs förställningar om personen utifrån kön, bakgrund, utbildning, ålder eller bostadsort?

Medverkande: Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten; Anna Starbrink, Landstingsråd, Stockholms läns landsting; Johanna Adami, Rektor, läkare, professor, Sophiahemmets Högskola; Cecilia Schelin Seidegård, Landshövding, Länsstyrelsen Gotland; Victoria C Wahlgren, Fil.dr. sakkunnig jämställdhet, Blekinge; Christoph Varenhorst, Medicinsk direktör, Pfizer Sverige, Ann Johansson, Vice ordförande Vårdförbundet; Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Kl 14.30-14.50 Operation vid artros? 
Cirka en miljon personer över 45 år drabbas av artros i Sverige per år. Behöver man opereras? Hur undviker man operation? Hur undviker man att byta en led?Medverkande: Marjut Sohlman Carlström, M.D, MBA Ortoped Överläkare, Orthohuman Sturebadet Health Care; Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 miljonerklubben

Kl 14.50 – 15.20 Många drabbas av myom utan att veta vad det är
Myom – muskelknutor på och i livmodern – är den vanligaste godartade tumören hos kvinnor i fertil ålder. Vilka är symtomen? Hur upptäcker man dem?

Medverkande: Mia Lindeberg, Medical advisor, PhD, Gedeon Richter Nordics; Carina Sone, Kommunikationschef, Gedeon Richter Nordics; Alexandra Charles von Hofsten, Ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kl 15.20 – 15.50 Lyft forskningen på kvinnans vagina
Nyligen skrevs i en vetenskaplig artikel att vagina är ett negligerat organ och författarna frågade sig om någon bryr sig om detta. Det är viktigt att vi bryr oss om forskning på tillstånd som har en negativ inverkan på livskvalitén. Det är viktigt att vi bryr oss om vagina och anslår medel för forskning och att vi gör det nu!Medverkande: Inger Sundström Poromaa, professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala Universitet ; Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 miljonerklubben

Kl 16.00 – 17.00 Våld mot kvinnor
Våld mot kvinnor erkänns idag som ett samhällsproblem och de flesta länder betraktar inte längre våld mot kvinnor som en privat angelägenhet. Frågan erkänns idag som en kränkning av mänskliga rättigheter och som ett allvarligt folkhälsoproblem. Hur kan våld mot kvinnor upptäckas och förebyggas?Medverkande: Anders Thornberg, Rikspolischef; Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, EU-departementet; Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten;Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben

3 juli 2018
Plats: Kilgränd 1, Soberian

Kl 16.00 -17.15 Hälsa för alla kvinnor och barn – hur når vi dem?
Idag finns ett glapp mellan vilka som får vård och vilka som inte får det – bland annat på grund av brist på innovativ samverkan mellan civilsamhälle, akademi och vård, som måste förändras. Hur skapas samverkan som ger resultat och gör skillnad för utrikesfödda kvinnor och deras barn?

Medverkande: Solvig Ekblad, PhD, leg psykolog, professor, Karolinska Institutet; Kerstin Blomberg, distriktssköterska och cirkelledare; Fatima Tamour, Somaya Alfelow,Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben

KL 17.15 – 18.00 Dålig löneutveckling och låg status – hur förbättrar vi sjuksköterskans situation?Bilden av sjuksköterskan som självuppoffrande och med ständigt fokus på patientens bästa har utnyttjats av arbetsgivare och försvagat sjuksköterskans position vid löneförhandlingar. Beror det på dagens brist på vårdplatser och vår syn på sjuksköterskan som självuppoffrande?
Medverkande: Sara Heyman, medicinjournalist och sjuksköterska; Ami Hommel, sjuksköterska, docent, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening; Torie Palm Ernsäter, kvalitets-, vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening; Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben

4 juli 2018
Plats: M/S Sigrid fartyg

Kl 13.00 – 14.20 Älska att åldras

Dagens 70-åringar är gårdagens 50-åringar. Vi lever allt längre och de äldre blir allt fler. En positiv utveckling, som samtidigt innebär utmaningar för kommuner och landsting. Hur löser vi äldrevården och omsorgen? Tar vi de äldres och anhörigas oro på allvar? Klarar vi utmaningarna?

Medverkande: Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet; Wilhelmina Hoffman, professor, Demenscentrum och Silviahemmet; Mats Thorslund, professor, Karolinska Institutet; Karin Schenck-Gustafsson, professor, Karolinska Institutet; Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kl 14.20 – 15.20 Hjärta som hjärta? Är vi alla lika?
Orsakerna att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är flera. Det är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor i Sverige. Hälften av alla personer med typ 2-diabetes riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Vården byggs idag huvudsakligen upp baserat på forskning kring mäns hjärtan. Vad kan vi göra för att ändra på detta och anpassa vården även till kvinnors specifika behov?

Medverkande: Kerstin Brismar, professor, Karolinska institutet;Karin Schenck-Gustafsson, professor, Karolinska Universitetssjukhuset; Carina Carnlöf, MScn, leg.sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset; Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 miljonerklubben

Kl 15.30 – 16.00 Innovation – digitala hjälpmedel för äldre
Multimedicineringen ökar snabbt, inte minst bland kvinnor. Var tionde gång som en äldre person läggs in på sjukhus beror läkemedelsbiverkningar på multimedicinering. – detta motsvarar 35 000 fall per år i Sverige. Kan nya digitala hjälpmedel göra det säkrare att konsumera läkemedel och undvika onödiga biverkningar?

Medverkande: Göran Sjönell, allmänläkare, grundare, MediRätt; Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 miljonerklubben

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11
anna liljeberg

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406

Relaterat material

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige