Gå direkt till innehåll
Seminarium om hur sjuksköterskornas situation kan förbättras. Debatt i Almedalen den 3 juli
Seminarium om hur sjuksköterskornas situation kan förbättras. Debatt i Almedalen den 3 juli

Pressmeddelande -

Almedalen - Hur får vi fler sjuksköterskor?

Nu är det dags att förbättra sjuksköterskornas arbetssituation och lön! Den 3 juli debatteras sjuksköterskornas försvagade status med bl a Ella Bohlin (KD) landstingsråd, ansvar för kvinnosjukvård; Sara Heyman, författare till ”Sjukt syster”; Ami Hommel ordförande svensk sjuksköterskeförening med andra experter. Fler sjuksköterskor måste stanna kvar i yrket och fler måste lockas dit.   ”Dålig löneutveckling och låg status – hur förbättrar vi sjuksköterskans situation” är ett aktuellt seminarium som arrangeras den 3 juli kl 17.15 i Soberian, Kilgränd 1, Visby av 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Mellan den 2-4 juli arrangerar 1,6 & 2,6 miljonerklubben tio högaktuella seminarier i Almedalen om kvinnor & hälsa och jämlik vård med ansvariga politiker, forskare och experter.  Nedan ett axplock :

Den 2 juli kl 13 debatterar Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten, Anna Starbrink (L), landstingsråd Stockholm tillsammans med experter och professorer om Allas rätt till jämlik vård. Debatten ska försöka få svar på om vården styrs efter personens kön, bakgrund, utbildning, ålder eller bostadsort. Eller om den är jämlik?

Den 2 juli kl 15.20  presenterar professor Inger Sundström Poromaa forskningen på kvinnlig underlivshälsa, som är ett oprioriterat forskningsområde. Forskning på genitala delar har ökat under 2000-talet, men endast 10 procent av forskningen görs på kvinnor.  "Lyft forskningen på kvinnans vagina".

Den 2 juli kl 16 samma dag diskuteras folkhälsoproblemet Våld mot kvinnor, där rikspolischef Anders Thornberg, medverkar tillsammans med Anna Maria Corazza Bildt, Lena Ag, jämställdhetsminister med flera. Våld mot kvinnor är en kränkning av mänskliga rättigheter. Frågan är hur våld mot kvinnor kan förebyggas för att upptäckas i tid.

Den 3 juli kl 17.15 diskuteras sjuksköterskans situation och dagens brist på vårdplatser i en paneldebatt med bl a Ella Bohlin (KD) landstingsråd, Ami Hommel, ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening och Torie Palm Ernsäter, kvalitets- och vårdutvecklare, svensk sjuksköterskeförening; Sara Heyman, författare, medicinsk journalist.

Den 3 juli kl 16 presenteras en aktuell rapport av professor Solvig Ekblad med flera, om hur samverkan mellan samhälle, akademi och vård kan ge resultat och göra skillnad för utrikesfödda barn och kvinnor. Hälsa för alla kvinnor och barn - hur når vi dem?

Den 4 juli kl 13 diskuteras att de äldre blir allt fler. En positiv utveckling som innebär utmaningar för kommun och landsting. Hur löser vi äldrevården? Seminariet Älska att åldras

Den 4 juli kl 14.20. I seminariet Hjärta som hjärta - är vi alla lika? tar bland annat Kerstin Brismar, professor KI, upp att hälften av alla personer med typ 2 diabetes riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Se hela seminarieprogrammet på http://www.1.6miljonerklubben.com/aktiviteter/visa/?id=2398

Ämnen


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11