Gå direkt till innehåll
”Bättre rik och frisk än fattig och sjuk”, ”Vill vi ha äldre i Sverige” och ”Kvinnor på toppen”– synnerligen angelägna debatter i Almedalen

Pressmeddelande -

”Bättre rik och frisk än fattig och sjuk”, ”Vill vi ha äldre i Sverige” och ”Kvinnor på toppen”– synnerligen angelägna debatter i Almedalen

1,6 & 2,6 miljonerklubben om kvotering av kvinnor i styrelser och ledningsgrupper – är lagstiftning vad som krävs för att få in fler kvinnor på ledande positioner? Vi fokuserar även på äldreomsorg, ojämlikhet i vården, folksjukdomen osteoporos, maten i fokus, livsstilskursen och kultur för hälsans skull.

 Birgitta Ohlsson, Marita Ulvskog, Anna Maria Corrazza Bildt, med flera deltar. Barn-och äldreminister Maria Larsson delar ut det första stipendiet från friskvårdskampanjen ”Gå för hjärtat”, för forskning på hjärt-och kärlområdet.

Vi har utställning och monteraktiviteter varje dag på Cramérgatan vid Högskolan. Där kan man till exempel mäta tum-EKG, träffa rökavvänjare, dietister och mycket mer.

Några seminarier och debatter:

Den 2 juli fokuserar vi på tändernas betydelse för hälsan, den onödiga folksjukdomen osteoporos och berättar om livstilskursen som hjälper nyanlända kvinnor att känna sig hemma i Sverige.

Den 3 juli diskuteras kultur för hälsans skull.  Eva Bojner Horwitz, med dr, kulturhälso-forskare, berättar om resultat och framtid för projektet ”Kulturpaletten – kreativa aktiviteter på vårdcentraler”. Möt även Nisha Besara, Stina Oscarson, Walter Osika, Lil Terselius, och Thöres Theorell.

Den 5 juli om ”Hjärta och smärta ” och ” Bättre rik och frisk än fattig och sjuk – om den ojämlika vården”

Två paneldebatter – en om kvinnors underbehandling i vården med tonvikt på förmaks-flimmer, stroke och ledgångsreumatism och en om vår fortfarande mycket ojämlika vård.

Vi tar också upp sambandet mellan bra mat och god hälsa.

Den 6 juli fokuserar vi på ”Kvinnor på toppen  ­– dags för lagstiftning?”

Paneldebatt om kvinnors underrepresentation i styrelser.  EU-minister Birgitta Ohlsson inleder och samtalar gör bl.a. Marita Ulvskog och Maria Abrahamsson. Vi avslutar under rubriken ”Vill vi ha äldre i Sverige idag”, en paneldebatt om äldrevården.  

 

Läs mer i bifogade inbjudningar och på www1.6miljonerklubben.com och almedalsveckan.info.  Eller kontakta Alexandra Charles 0708-28 09 11, alexandra@1.6miljonerklubben.com eller Rita Platzer 0708-855458, rita.platzer@rppr.se


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11
anna liljeberg

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406

Relaterat material

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige