Gå direkt till innehåll
Docent Anna Spångeus, specialistläkare Linköpings universitetssjukhus informerar om hur benskörhet kan behandlas.
Docent Anna Spångeus, specialistläkare Linköpings universitetssjukhus informerar om hur benskörhet kan behandlas.

Pressmeddelande -

Endast var sjätte patient får rätt behandling för en av våra vanligaste folksjukdomar, benskörhet

Den 13 maj kommer docent Anna Spångeus, specialistläkare vid Linköpings Universitetssjukhus, till ett seminarium i Linköping för att informera om hur lidandet och kostnader kan minska om fler får rätt vård för sin osteoporos/benskörhet.

Varannan kvinna och var fjärde man över 50 år kommer att drabbas av en fraktur orsakad av osteoporos (benskörhet). Samtidigt som dessa frakturer är mycket vanliga är osteoporos ett kraftigt underbehandlat tillstånd, trots att effektiv och billig behandling finns. Cirka 15 procent av patienterna med fraktur får behandling inom 6–12 månader.

- Kotkompressioner är en av de frakturtyper som är starkast kopplad till osteoporos och som är en mycket stark riskmarkör för nya osteoporosfrakturer. Det är den osteoporoskomplikation som tillsammans med höftfraktur orsakar mest lidande och ger bestående funktionsnedsättning. Samtidigt är det den frakturtyp som oftast förbises, konstaterar Anna Spångeus, docent, specialistläkare Linköpings Universitetssjukhus.

  • -Det behövs effektivare system för att fånga upp patienterna, framför allt högriskindivider samt bättre och mer samordnade insatser för att ta hand om dem. Vi är generellt dåliga på att hitta, utreda och behandla denna patientgrupp, säger Anna Spångeus. Att initiera multidisciplinära behandlingsinsatser skulle innebära besparingar såväl i individuellt lidande som kostnader för sjukvårdssystemen. Det finns en attityd om att blir man gammal blir man benskör och får frakturer, som en del av livet. Inget kan vara mer fel. Vi måste bli bättre på att jobba aktivt och tillsammans för att minska frakturriskerna. Många regioner har på senare år satsat mycket resurser på att stärka vårdkedjan för denna patientgrupp. Östergötland ligger efter avseende detta men förhoppningen är att en föreslagen osteoporosprocess kan bli verklighet för patienterna i Östergötland inom en rimlig framtid.

Hela programmet

Dag: måndag 13 maj kl. 17.30-21.00.
Plats: Fontänen, sal Vagnhallen, Västra Vägen 32, Linköping.

FAKTA: Uppskattningsvis en halv miljon svenskar har benskörhet/osteo­poros, vilket förorsakar sammanlagt 80 000 frakturer per år. Osteoporos är en tyst sjukdom och märks sällan förrän man råkar ut för sin första fraktur. Skelettet har då blivit så skört att det bryts spontant eller i samband med ett obetydligt ”händelsefall”. Nio av tio patienter får ingen förebyggande behandling alls efter en benskörhetsfraktur. De totala kostnaderna för sam­hället är beräknade till 12–15 miljarder per år.

För mer information kontakta Inger Söderholm, inger@1.6miljonerklubben.com eller 0709-969599.

Ämnen

Taggar

Regioner


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11