Gå direkt till innehåll
Den 16 mars kommer Woman in Red till Gävle för att informera om den senaste forskningen på kvinnohjärtat och jämställd hjärtsjukvård.
Den 16 mars kommer Woman in Red till Gävle för att informera om den senaste forskningen på kvinnohjärtat och jämställd hjärtsjukvård.

Pressmeddelande -

GÄVLEBOR SLÅR ETT SLAG FÖR KVINNOHJÄRTAT

Måndag den 16 mars slår hundratals Gävlebor ett slag för en jämställd hjärtsjukvård och ny forskning på kvinnohjärtat genom kampanjen Woman in Red. En landsomfattande kampanj som uppmärksammas i 17 städer. Woman in Red syftar till att fler kvinnor ska överleva hjärt- och kärlsjukdomar. 
Den 16 mars bjuder 1,6 & 2,6 miljonerklubben och stiftelsen Kvinnor & Hälsa på de senaste nyheterna inom forskning på kvinnohjärtat. Tre läkare från Gävle Sjukhus informerar om hjärt- och kärlsjukdomar och hur de kan förebyggas.  Överläkare kardiologi Lars Svennberg, informerar om preventiv kardiologi om infarkt och död går att förebygga. ST-läkare Ida Kåks,  berättar om orsaker till kvinnors akuta bröstsmärta, ST-läkare Gustav Mattsson, internmedicin, informerar om symtom vid förmaksflimmer som kan ge en ökad risk för stroke och hjärtsvikt. Informationen varvas med musik av musikalartisten Amanda Roynesdotter Björn m fl. 

Läs mer på www.1.6miljonerklubben.com

För mer information, bilder, intervju, vänligen kontakta Inger Söderholm, inger@1.6miljonerklubben.com, 0709-969599.

Ämnen

Taggar

Regioner


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11
anna liljeberg

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige