Gå direkt till innehåll
Hand in Hand och 1,6 miljonerklubben skapar bättre hälsa för indiska kvinnor i gemensamt projekt

Pressmeddelande -

Hand in Hand och 1,6 miljonerklubben skapar bättre hälsa för indiska kvinnor i gemensamt projekt

Kvinnors hälsosituation i Indien är katastrofal. Var tionde minut dör en kvinna i Indien på grund av förlossningskomplikationer, spädbarnsdödligheten är hög och många kvinnor är undernärda samt lider av järnbrist. Med det gemensamma projektet ”Women’s Health Movement India” vill Hand in Hand och 1,6 miljonerklubben förbättra rådande hälsosituation för kvinnor i Indien. 

Den utbredda fattigdom som råder i Indien har stor påverkan på människors hälsa och begränsar tillgången till den mest basala sjukvård. Allra värst drabbas kvinnor och flickor. Med utgångspunkt från denna situation lanserar Hand in Hand och 1,6 & 2,6 miljonerklubben det 3-åriga pilotprojektet ”Women´s Health Movement India” som finansierats av Svenska PostkodLotteriet. Målsättningen med projektet är att förbättra hälsosituationen för 25 000 kvinnor i 50 utvalda distrikt i den indiska delstaten Madya Pradesh.

- Vi är otroligt stolta och entusiastiska över att få möjlighet att genomföra Women’s Health Movement India i samarbete med 1,6 miljonerklubben, i projektet förbättrar vi hälsosituationen för utsatta kvinnor genom att ge tillgång till hälsovård och stärka deras status i samhället, kommenterar Charlotte Bohman, Generalsekreterare för Hand in Hand Sweden.

I ett första steg kommer de kvinnor som deltar i projektet att genomgå en utbildning i hälsokunskap och en hälsoundersökning för att ge stöd och vård efter behov.

- Vi på 1.6 & 2.6 miljonerklubben gläder oss åt samarbetet med Hand in Hand i Indien. Vi har ännu inte arbetat med kvinnor i Indien, så Women's Healt Movement India känns oerhört angeläget då vi vet att kvinnornas behov av stöd och utbildning i hälsofrågor är stort. Tillsammans med Hand in Hand som redan har erfarenhet av att arbeta i Indien ser vi fram emot att förbättra kvinnornas möjligheter till ett drägligare liv, säger Alexandra Charles, ordförande för 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Att aktivt arbeta med hälsofrågor stärker också indiska kvinnors roll i samhället vilket innebär nya möjligheter att förbättra den fattigdomssituation som många av dessa kvinnor lever i. Vi hoppas att detta projekt kommer att bli så framgångsrikt att det kan genomföras i andra länder med liknande omfattande hälsoutmaningar!

1,6 & 2,6 miljonerklubben är med sina ca 30 000 medlemmar en av Sveriges största partipolitiskt obundna kvinnoorganisationer. Föreningen arbetar för bättre livskvalité och hälsa för alla kvinnor i alla åldrar. Genom att folkbilda och skapa opinion vill 1,6 miljonerklubben förändra och förbättra villkoren i samhället för kvinnor, öka hälsomedvetandet, se en mer jämlik vård och forskning med genusperspektiv. Organisationen har även systerföreningar och nätverk i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Belgien, Ryssland och Sydafrika. 

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom utbildning och företagande. Med sin effektiva och framgångsrika metod som bygger på hjälp till självhjälp, utbildar och tränar Hand in Hand kvinnor i entreprenörskap för att sedan - ibland genom att länka dem till mikrolån - hjälpa dem att starta ett eget företag. Tack vare företaget kan kvinnorna öka familjens inkomst väsentligt vilket innebär att familjemedlemmarna kan äta bättre, bo bättre samt har råd att köpa livsnödvändiga mediciner om nödvändigt. Dessutom har föräldrarna råd att låta sina barn gå i skolan.

Hand in Hands arbete har hittills resulterat i att nästan 1,4 miljoner företag har startats och att över 2 miljoner jobb har skapats eller vidareutvecklats i våra verksamhetsländer (Indien, Afghanistan och Östafrika) - det innebär att 10 miljoner människor har fått bättre livsvillkor!

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige