Gå direkt till innehåll
Hjärtforskare tilldelas nyinstiftat stipendium

Pressmeddelande -

Hjärtforskare tilldelas nyinstiftat stipendium

Igår, den 3 juli 2013, mottog Nikola Drca och Sara Tehrani Gå för hjärtat-stipendiet för deras forskning kring kvinnlig hjärt-kärlsjukdom. Stipendiet delades ut av insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa och är ett resultat av kampanjen Gå för hjärtat, där en promenad-app omvandlar varje promenerad kilometer till pengar. Barn- och äldreminister Maria Larsson var på plats och överlämnade diplomen. Förra året gick app-användare från norr till söder in stipendiesumman på totalt 300 000 kronor. Under 2013 är målet satt till en miljon kronor.

150 000 kronor tilldelas Dr Nikola Drca, Hjärtkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge för projektet ”Kvinnor, fysisk aktivitet och risken att utveckla förmaksflimmer”

Motivering: Förmaksflimmer är vår vanligaste rytmrubbning och är farligare för kvinnor än för män och dessutom underbehandlas kvinnor med blodförtunnande medel. Det är fortfarande okänt om både för mycket och för lite fysisk aktivitet kan utlösa förmaksflimmer. I stora registerstudier skall undersökas i vilken grad kvinnor med normal fysisk aktivitet som själva skattat sin fysiska aktivitet insjuknar i framtida förmaksflimmer, och sedan görs samma sak på kvinnor som sprungit Stockholm Marathon. Vi bedömer att det är en mycket aktuell och spännande studie.

 

150 000 kronor tilldelas Dr Sara Tehrani, Medicinkliniken, Danderyds Sjukhus för projektet ”Könsskillnader hos patienter med typ1 diabetes när det gäller markörer för endotelcellsfunktion”

Motivering: Kvinnor insjuknar 10 år senare i hjärt-kärlsjukdom jämfört med män. Men då kvinnor får diabetes förlorar de detta skydd och har till och med en högre riskökning och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom jämfört med män. Det kan vara många faktorer som förklarar denna gåta. Är det de sjunkande kvinnliga könshormonerna som påverkar endotelets mikrovaskulära funktion? Eller är det andra faktorer som har betydelse för micro-cirkulationen? Om vi kan finna varför detta skydd försvinner kanske vi kan förhindra de tidiga hjärtinfarkterna hos diabeteskvinnor. Denna spännande studie skall undersöka detta.

Mer om stipendiet och Kvinnor & Hälsa: http://www.kvinnorochhalsa.com/

Följ Gå för hjärtat-promenaden på: www.facebook.com/GaForHjartat eller #gaforhjartat

Mer om 1,6 miljonerklubben och Woman in Red: http://www.1.6miljonerklubben.com/aktiviteter/womaninred/

För mer information, vänligen kontakta:

Alexandra Charles tel: 0708 28 09 11, e-post: alexandra@alexandracharles.se  

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

Relaterat material

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige