Gå direkt till innehåll
Forskningsstipendier utlyses från Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa
Forskningsstipendier utlyses från Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa

Pressmeddelande -

Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa utlyser stipendier för unga forskare

Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa utlyser ett forskningsstipendium på 250 000 kr till unga kliniska forskare som är i början av sin karriär och som driver hjärt-kärlforskning eller forskning om psykisk ohälsa. Ansökningarna ska vara inne den 15 november.
Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras avseende sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos.

Bedömning Stiftelsens vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna utifrån en poängskala, enligt Vetenskapliga rådets kriterier: Originalitet, vetenskaplig kompetens, genomförbarhet och betydelse samt köns- och genusaspekter.

Ansökan mailas till info@1.6miljonerklubben.com - speciell blankett behövs inte.
Ansökan ska ha inkommit senast den 15 november, 2018, kl. 24.00

För mer information
om hjärt-kärlforskning, kontakta: Professor Karin Schenck-Gustafsson – karin.schenck-gustafsson@ki.se
Om psykisk ohälsa, kontakta professor Martin Schalling, martin.schalling@ki.se

Information om tidigare stipendiater finns på www.kvinnorochhalsa.com

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning som är betydelsefull och livsviktig för kvinnor. Läs mer på kvinnorochhalsa.com
Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa har 90-konto från Svensk insamlingskontroll och är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. 

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige