Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Jämlik hjärtforskning i fokus under Woman in red 2016

Hjärt- kärlsjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor över 55 år. Ändå är kunskapen om kvinnohjärtat otillräcklig, både inom forskarvärlden och bland allmänheten.

- Det här vill vi ändra på. Med Woman in red-kampanjen vill vi sprida kunskap och samla in pengar till forskning om kvinnors hjärt-kärlsjukdomar, säger Alexandra Charles, ordförande och grundare av 1,6 & 2,6 miljonerklubben – en ideell förening som arbetar för kvinnors hälsa.

Den rikstäckande kampanjen Woman in red 2016 är ett samarbete mellan
1,6 och 2,6 miljonerklubben tillsammans med insamlingsstiftelsen Kvinnor och hälsa.

Mer jämlik hjärtforskning behövs
Hjärt-kärlsjukdom drabbar inte längre enbart äldre kvinnor, forskning visar att allt fler yngre kvinnor drabbas av hjärtinfarkt.

Dessutom finns det en skillnad mellan kvinnor och mäns hjärtan, de ser olika ut och därför kan även symtomen skilja sig åt. Kvinnor har mindre hjärtan och smalare kranskärl än män, och vissa hjärtåkommor drabbar kvinnor i större utsträckning än män som”brustet hjärta” och så kallade tysta hjärtinfarkter. Trots detta är kvinnohjärtat underrepresenterat i kliniska studier och forskningen bedrivs i större utsträckning på manshjärtat. Genom ökade forskningsanslag och kunskap med fokus på kvinnohjärtat inom såväl vården som bland allmänheten kan
fler liv räddas.

500 000 kr till forskning om kvinnohjärtat
Under Woman in red-kampanjen kommer 500 000 kr i stipendier delas ut till forskare som har gjort stora insatser för kvinnohjärtat:

-Ola Vedin, Medicine doktor, Akademiska sjukhuset, Uppsala –tilldelas 200 000 kr för sitt post doc-projekt inom hjärtsvikt med fokus på HFPeF, hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion – ett tillstånd där kvinnliga patienter är överrepresenterade.

-Nicola Drca, doktorand, Karolinska Huddinge - tilldelas 200 000 kr för sitt forskningsprojekt om kvinnor, fysisk aktivitet och risk att utveckla förmaksflimmer.

-Åsa Burström, doktorand, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna - tilldelas 100 000 kr för sitt forskningsprojekt inom området GUCH - vuxna med medfödda hjärtfel där övergången till vuxenkardiologin ska undersökas och förbättras.

Forkskningsstipendiaterna har valts ut av vetenskapliga gruppen från insamlingsstiftelsens Kvinnor och hälsa där deltagarna är Kerstin Brismar, professor inom diabetesforskning på KI, Rebecka Hultgren, docent i kärlkirurgi på KI, Agneta Nordberg, professor i geriatrik på KI, Britt-Marie Landgren, professor i obstetrik/gynekologi på KI samt Karin Schenck- Gustafsson, professor i kardiologi på KI (ordförande).

Kunskapsspridning över hela landet
Inför 8 mars, den internationella kvinnodagen, startar Woman in red en rikstäckande turné för att ytterligare uppmärksamma hjärt-kärlsjukdom bland kvinnor. Med start 2 mars på Oscarsteatern i Stockholm kommer det på 19 orter över landet anordnas kvällar med kunskap, kultur och underhållning i fokus. Bland annat hålls föreläsningar om hjärthälsa och livsstil, artister uppträder och det hålls en modevisning i rött.

Mer information om Woman in red och föreläsningsturnén hittar du här

Kontakt
Alexandra Charles
grundare, ordförande 1,6 & 2,6 miljoner klubben 

Telefonnummer: 0708 280 911

E-post: alexandra@alexandracharles.se

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

Relaterat material

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige