Gå direkt till innehåll
Krafttag behövs för att minska kvinnlig hjärt- och kärlsjukdom

Pressmeddelande -

Krafttag behövs för att minska kvinnlig hjärt- och kärlsjukdom

Yngre kvinnors hjärt- och kärl hälsa har försämrats. Det kan bland annat bero på fysisk inaktivitet såsom mer stillasittande, ökad stress, obehandlad kvinnlig form av hjärtsvikt. Hjärtforskningen saknar fortfarande genusperspektiv. Det är några av de frågor som den riksomfattande kampanjen Woman in Red vill lyfta. Kampanjen informerar, vill skapa opinion och samlar in pengar till forskning på kvinnlig hjärt- kärlsjukdom.

- Hjärt- kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor. Men vi vet fortfarande alldeles för lite om kvinnlig hjärthälsa, säger Alexandra Charles, ordförande för 1,6 miljoner klubben. För att informera, skapa opinion och samla in pengar till forskningen för rättvis och bättre behandling driver vi kampanjen Woman in Red i mars varje år. Det behövs mer forskning på kvinnlig hjärt- kärlsjukdom!

Events på 17 orter

Under mars kommer kampanjen att arrangera events med information, inspiration, föredrag och underhållning på 17 orter i hela landet. Läs programen här.

Varje år delas stipendier ut till forskare för att fortsätta eller starta sin forskning kring kvinnohjärtat. I år kommer vi att dela ut 1.250.000 kr till sex olika stipendiater. Pengarna kommer in via donationer och försäljning av pins (den röda klackskon).

Varför Woman in Red? Några problem och vad vi önskar se för åtgärder

  • 1.Yngre kvinnors hjärthälsa har försämrats
  • Vi vill Införa allmänna hälsoundersökningar för alla 40- 50- och 60-åringar. Låt Sverige bli ett Västerbotten!
  • Forts. nästa sida
  • 2.Svenska kvinnor sitter mer och mer – det påverkar hjärt- kärlhälsan
  • Vi tycker att det behövs skrivas ut mera fysisk aktivitet på recept.
  • 3.Kvinnlig typ av hjärtsvikt saknar behandling.
  • Vi tycker att mer forskning behövs.

4. Kvinnor underbehandlas med blodfettssänkande medel efter infarkt.

  • Vi vill att det synliggörs och redovisas skillnader på hjärtklinikerna. Mer jämlik behandling på klinikerna och bättre uppföljning från myndigheter och beslutsfattare.

5. Färre kvinnor än män får blodförtunnande medel vid förmaksflimmer.

  • Vi vill att det synliggörs skillnader och redovisas i alla kvalitetsregister inom hjärtsjukvården.

6. Kvinnor med högt blodtryck underbehandlas och når därför inte upp till

de rekommenderade målen.

  • Vi anser att det behövs mer fokus på könsskillnader i primärvården och lokal statistik så att fler kvinnor får korrekt behandling. Synliggör skillnaderna.

7. Hjärtforskningen saknar fortfarande könsperspektiv

Vi vill att det inför köns- och genusaspekter i undervisningen på alla

nivåer. Kvalitetsansvariga runtom i hjärtsjukvården bör få i uppgift att ha

fokus på att åtgärda och förbättra omotiveradekönsskillnader och

återkoppla med nationell, regional och lokal statistik.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

Relaterat material