Gå direkt till innehåll
Kulturpalett ger positiv effekt vid utmattningssymptom

Pressmeddelande -

Kulturpalett ger positiv effekt vid utmattningssymptom

Kvinnor är särskilt utsatta när det gäller negativa effekter av långvarig stress. Regeringen lägger flera miljoner kronor på forskning kring kultur och hälsa. Under Almedalsveckan diskuterar 1,6&2,6 miljonerklubben  kultur för hälsans skull med intressanta föreläsare, musikinslag, stipendieutdelning och presenterar resultat och framtid för forskningsprojektet ”Kulturpaletten- kreativa aktiviteter på vårdcentraler”.

Deltar gör Lil Terselius, Walter Osika, Töres Theorell, Eva Bojner Horwitz med flera. På programmet; ”Varför är kultur viktigt utifrån empati”, ”Kunskap är makt – kulturen i form av det fria ordet, kunskap och bildning är ju en demokratis immunförvar”, med mera.

Seminariet hålls på Residensets Trädgård, Visby, onsdag 3 juli kl.10.30. Anmälan görs till pia@1.6miljonerklubben.com. Välkomna!

Projektet Kulturpaletten har sedan hösten 2012 fokuserat på grupper med kvinnor som lider av utmattningssymptom som fått ta del av olika kulturaktiviteter på vårdcentraler i Storstockholm, Göteborg och Malmö. Dans, musik, film, teater, bild och stillhetsövningar har organiserats på ett unikt sätt. Resultaten från första uppföljningen visar på förbättrad självupplevd hälsa och minskad utmattningsgrad hos patienterna jämfört med kontrollgrupperna.

  - Vi anar kopplingar mellan känslosortering och minskad grad av utmattning. Att konstnärliga upplevelser kan hjälpa till att identifiera känslor gäller givetvis både patienter och personal och är en viktig faktor för hur vi framöver skall organisera hållbar vård, säger projketledare medicine doktor Eva Bojner Horwitz.

  - De konstnärliga aktiviteterna har även haft betydelse för utveckling av empati, hopp och tillit i patientgrupperna, något som patienterna saknat vid sjukvårdsbemötandet”.

Kulturpalett även för personlen

Ett annat resultat som framkommit under intervjuerna är att även vårdpersonalen känner ett starkt behov att få tillgång till kulturaktiviteterna. Kulturpalettprojektet har satt fokus på vårdcentralen som ”ett system” och visar hur nära länkat patienternas och personalens välbefinnande är.

  - För att patienterna skall kunna minnas vad läkaren säger behöver ”emotionshjärnan” vara inkopplad. Här har vi mycket att lära från spegelneuronforskning, ett känslomässigt förankrat bemötande kan påverka både lärande- och läkandeprocesser, säger Eva. Vi vet att inlärning fungerar bättre när vi är känslomässigt närvarande och då fattar vi även bättre beslut. Det gäller både vårdpersonal och patienter.

  - Paletten fortsätter in i nästa fas, ut till sex nya städer i Sverige samtidigt som ”kulturhälsoboxar” innehållande skrifter om projektets resultat delas ut till landets vårdcentraler, tillägger Eva Bojner Horwitz.

 

Kulturpaletten drivs i samarbete med PostkodLotteriets Kulturstiftelse, 1,6&2,6 miljonerklubben och Uppsala Universitet.

 För ytterligare upplysningar kontakta: alexandra@1.6miljonerklubben.com


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

Relaterat material

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige