Gå direkt till innehåll
Den 11 mars delar Stiftelsen Kvinnor & Hälsa och 1,6 & 2,6 miljonerklubben ut fem stipendier till unga forskare.
Den 11 mars delar Stiftelsen Kvinnor & Hälsa och 1,6 & 2,6 miljonerklubben ut fem stipendier till unga forskare.

Pressmeddelande -

KUNSKAP OM KVINNORS HÄLSA PRISAS

Den 11 mars delar Stiftelsen Kvinnor & Hälsa och 1,6 & 2,6 miljonerklubben ut fem stipendier till unga forskare inom hjärthälsa och psykisk hälsa. Stipendierna går till vetenskapligt yngre doktorander nära disputationen eller alldeles efter disputation. Kvinnor & Hälsas vetenskapliga grupp har bedömt de inkomna ansökningarna efter originalitet, vetenskaplig kompetens, genomförbarhet samt köns- och genusaspekter.

Stipendierna delas ut den 11 mars 2019 under 1,6 & 2,6 miljonerklubbens årliga hjärtkampanj Woman in Red i Stockholm. En kampanj som syftar till att sprida kunskap om kvinnors hjärt- och kärlsjukdomar och samlar in pengar till medicinsk forskning på kvinnohjärtat.

Stiftelsen Kvinnor & Hälsas vetenskapliga råd har totalt bedömt 28 inkomna ansökningar till 2018 års stipendium. Stiftelsen delar årligen ut forskarstipendium tillsammans med kvinnohälsoorganisationen 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Följande tre forskare erhöll den högsta bedömningen inom hjärt-kärlområdet:

  • Med.dr. Carina Carnlöf: 50 000 kr, Specialistsjuksköterska, tema hjärta-kärl, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. ”EKG-registrering med hjälp av Coala Heart Monitor hos kvinnor med hjärtklappning – effekt på symtom och livskvalitet” (RedHeart projektet)
  • Med.dr. Emma von Wowern: 50 000 kr. Specialistläkare, kvinnokliniken, MAS, Malmö
    ”Fysiologiska förändringar under graviditet hos modern i samband med högt blodtryckskomplikation och tillväxthämning hos fostret."
  • Med.dr. Lina Bergman: 50 000 kr. Överläkare. Kvinnokliniken, Falu Lasarett. ”Påverkan på hjärta och hjärna vid havandeskapsförgiftning (Preeclampsia Obstetric ad Verse Events)”

Följande två forskare har erhållit högsta poängen inom psykiatriområdet:

  • Doktorand Mattias Strand: 75 000 kr. Överläkare, Centrum för psykiatriforskning. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. ”Självvald inläggning – ett nytt behandlingsverktyg vid ätstörningssjuk
  • Doktorand Ineke Samson: 25 000 kr. Logoped, talkliniken vid Danderyds sjukhus, Stockholm. "Vad spelar kön för roll för utveckling och upplevelse av stamning?”

Stiftelsen Kvinnor & Hälsas vetenskapliga råd består av:

Kerstin Brismar, professor, diabetesforskning, KI
Rebecka Hultgren, professor, kärlkirurgi, KI
Agneta Nordberg, professor, geriatrik, KI
Britt-Marie Landgren, professor, obstetrik/gynekologi, KI
Karin Schenck-Gustafsson, professor kardiologi, KI (ordförande)
Martin Schalling, professor psykiatri (adjungerad)

Den ideella kvinnohälsoorganisationen 1,6 & 2,6 miljonerklubben och Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa strävar efter att fler kvinnor, oavsett bakgrund, ska överleva hjärt-kärlsjukdom. Varje dag avlider 55 kvinnor i Sverige av akut hjärtinfarkt. Hjärt-kärlsjukdom är en vanligare dödsorsak än bröstcancer bland kvinnor och en av våra största folksjukdomar. Ändå är kunskapen om detta både inom forskning, bland vård och allmänhet inte tillräcklig. Behandling, symtom och riskfaktorer kan skilja sig åt mellan män och kvinnor. Genom ökade forskningsanslag och kunskap kan fler liv räddas.

För mer information och/eller beställning av bilder kontakta: Inger Söderholm, 1,6 & 2,6 miljonerkluben och insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa, tel 0709-969599 eller inger@1.6miljonerklubben.com

www.1.6miljonerklubben.com

www.kvinnorochhalsa.com

Ämnen

Taggar

Regioner


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11
anna liljeberg

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige