Pressmaterial från Mynewsdesk

Följ 1,6 & 2,6 miljonerklubben

KUNSKAP OM KVINNORS HÄLSA PRISAS

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2019 11:36 CET

Den 11 mars delar Stiftelsen Kvinnor & Hälsa och 1,6 & 2,6 miljonerklubben ut fem stipendier till unga forskare.

Den 11 mars delar Stiftelsen Kvinnor & Hälsa och 1,6 & 2,6 miljonerklubben ut fem stipendier till unga forskare inom hjärthälsa och psykisk hälsa. Stipendierna går till vetenskapligt yngre doktorander nära disputationen eller alldeles efter disputation. Kvinnor & Hälsas vetenskapliga grupp har bedömt de inkomna ansökningarna efter originalitet, vetenskaplig kompetens, genomförbarhet samt köns- och genusaspekter.

Stipendierna delas ut den 11 mars 2019 under 1,6 & 2,6 miljonerklubbens årliga hjärtkampanj Woman in Red i Stockholm. En kampanj som syftar till att sprida kunskap om kvinnors hjärt- och kärlsjukdomar och samlar in pengar till medicinsk forskning på kvinnohjärtat.

Stiftelsen Kvinnor & Hälsas vetenskapliga råd har totalt bedömt 28 inkomna ansökningar till 2018 års stipendium. Stiftelsen delar årligen ut forskarstipendium tillsammans med kvinnohälsoorganisationen 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Följande tre forskare erhöll den högsta bedömningen inom hjärt-kärlområdet:

  • Med.dr. Carina Carnlöf: 50 000 kr, Specialistsjuksköterska, tema hjärta-kärl, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. ”EKG-registrering med hjälp av Coala Heart Monitor hos kvinnor med hjärtklappning – effekt på symtom och livskvalitet” (RedHeart projektet)
  • Med.dr. Emma von Wowern: 50 000 kr. Specialistläkare, kvinnokliniken, MAS, Malmö
    ”Fysiologiska förändringar under graviditet hos modern i samband med högt blodtryckskomplikation och tillväxthämning hos fostret."
  • Med.dr. Lina Bergman: 50 000 kr. Överläkare. Kvinnokliniken, Falu Lasarett. ”Påverkan på hjärta och hjärna vid havandeskapsförgiftning (Preeclampsia Obstetric ad Verse Events)”

Följande två forskare har erhållit högsta poängen inom psykiatriområdet:

  • Doktorand Mattias Strand: 75 000 kr. Överläkare, Centrum för psykiatriforskning. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. ”Självvald inläggning – ett nytt behandlingsverktyg vid ätstörningssjuk
  • Doktorand Ineke Samson: 25 000 kr. Logoped, talkliniken vid Danderyds sjukhus, Stockholm. "Vad spelar kön för roll för utveckling och upplevelse av stamning?”

Stiftelsen Kvinnor & Hälsas vetenskapliga råd består av:

Kerstin Brismar, professor, diabetesforskning, KI
Rebecka Hultgren, professor, kärlkirurgi, KI
Agneta Nordberg, professor, geriatrik, KI
Britt-Marie Landgren, professor, obstetrik/gynekologi, KI
Karin Schenck-Gustafsson, professor kardiologi, KI (ordförande)
Martin Schalling, professor psykiatri (adjungerad)

Den ideella kvinnohälsoorganisationen 1,6 & 2,6 miljonerklubben och Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa strävar efter att fler kvinnor, oavsett bakgrund, ska överleva hjärt-kärlsjukdom. Varje dag avlider 55 kvinnor i Sverige av akut hjärtinfarkt. Hjärt-kärlsjukdom är en vanligare dödsorsak än bröstcancer bland kvinnor och en av våra största folksjukdomar. Ändå är kunskapen om detta både inom forskning, bland vård och allmänhet inte tillräcklig. Behandling, symtom och riskfaktorer kan skilja sig åt mellan män och kvinnor. Genom ökade forskningsanslag och kunskap kan fler liv räddas.

För mer information och/eller beställning av bilder kontakta: Inger Söderholm, 1,6 & 2,6 miljonerkluben och insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa, tel 0709-969599 eller inger@1.6miljonerklubben.com

www.1.6miljonerklubben.com

www.kvinnorochhalsa.com

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.