Gå direkt till innehåll
Kvinnor med symptom på hjärtinfarkt får fortfarande vänta längre på behandling än män. Woman in Red kampanjen vill öka fokus på behovet av forskning på kvinnor med hjärt-kärlsjukdom.
Kvinnor med symptom på hjärtinfarkt får fortfarande vänta längre på behandling än män. Woman in Red kampanjen vill öka fokus på behovet av forskning på kvinnor med hjärt-kärlsjukdom.

Pressmeddelande -

Kvinnor dör i onödan

Kvinnor med symptom på hjärtinfarkt får fortfarande vänta längre på behandling än män. För att uppmärksamma detta slår tusentals kvinnor ett slag för en jämställd hjärtsjukvård runt internationella kvinnodagen i mars. Då uppmärksammas ny forskning och vård på kvinnohjärtat runtom i landet genom kampanjen Woman in Red. Trots att hjärt-kärlsjukdom bland kvinnor är en folksjukdom, är kunskapen om kvinnohjärtat inte tillräcklig. Under Woman in Red i Stockholm, belönas tre forskare med stipendier för sin forskning på kvinnohjärtat. I år arrangerar kampanjen Woman in Red rekordmånga seminarier runtom i landet.

Kvinnor med symptom på hjärt-kärlsjukdomar får vänta längre på behandling än män. Enligt aktuella rapporter från det svenska hjärtregistret får framförallt äldre kvinnor inte rekommenderad behandling och överlever därför kortare tid efter en hjärtinfarkt jämfört med män.

-De här skillnaderna är oacceptabla och det behövs mer kunskap och forskning på hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor - kunskap om vad som är specifikt hos kvinnor, specifika symptom och vilken behandling som passar dem bäst, säger professor Karin Schenck-Gustafsson, en av grundarna till den ideella kvinnoföreningen 1,6 & 2,6 miljonerklubben och ordförande i stiftelsen Kvinnor & Hälsa.

Den 11 mars belönar Stiftelsen Kvinnor & Hälsa tre forskare med var sitt stipendium för deras forskning på kvinnohjärtat. Stipendierna delas ut i Stockholm på Woman in Red evenemanget. Kampanjen syftar till att öka kunskapen inom läkarvården, bland politiker och andra beslutsfattare samt allmänheten.

-Överlevnad och behandling av hjärt-och kärlsjukdom måste bli lika bra för kvinnor som för män. Idag behövs det fortfarande mer kunskap för att rädda liv, säger Alexandra Charles, grundare av Woman in Red och ordförande i 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Under mars månad pågår Woman in Red kampanjen på 21 orter runtom i landet. En kampanj som syftar till att fler kvinnor ska överleva hjärt- och kärlsjukdomar. Seminarierna innehåller föreläsningar om kvinnohjärtat, insamling till förmån för forskning samt utdelning av forskningsstipendier.

För ytterligare information om stipendiaterna, seminarierna, beställning av bilder eller önskemål om intervjuer vänligen kontakta: Inger Söderholm, 0709-969599 inger@i.6miljonerklubben.com, Petra Eurenius, 0709-186562, petra@1.6miljonerklubben.com, Alexandra Charles, 0708-28 09 11, alexandra@alexandracharles.se

BILAGA 

Om stipendiaterna 2019:

Årets stipendiater från insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa: Den 11 mars delar insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa ut tre stipendier i Stockholm, till följande tre kvinnor för deras forskning på kvinnor med hjärtsjukdom:

Med.dr. Carina Carnlöf:Specialistsjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
EKG-registrering med hjälp av Coala Heart Monitor hos kvinnor med hjärtklappning – effekt på symptom och livskvalitet (RedHeart projektet).

Med.dr. Emma von Wowern:specialistläkare, kvinnokliniken, MAS, Malmö.
”Fysiologiska förändringar under graviditet hos modern i samband med högt blodtryckskomplikation och tillväxthämning hos fostret."

Med.dr. Lina Bergman:överläkare, Kvinnokliniken, Falu Lasarett, Falun. ”Påverkan på moderns hjärta och hjärna vid havandeskapsförgiftning.”


Hårda fakta om kvinnors hjärt-kärlsjukdom och könsskillnader:

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor. Både äldre och yngre kvinnor drabbas. Varje dag dör 55 kvinnor i Sverige av akut hjärtinfarkt.

Det finns en överdödlighet bland kvinnor (onormalt stor dödlighet statistiskt sett) jämfört med män.

Jämfört med män får kvinnor andra symptom på hjärt-kärlsjukdom. De drabbas senare i livet och kan behöva annan behandling.

Kvinnor har andra riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom; exempelvis havandeskapsförgiftning, diabetes under graviditeten, för tidigt klimakterium eller bröstcancerbehandling.

Kvinnor får inte rekommenderad behandling i samma utsträckning som män.

Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa samlar in medel till livsviktig klinisk forskning på kvinnor. En vetenskaplig grupp utser varje år stipendiater som får forskningsanslag. Över sex miljoner kronor har delats ut till

28 forskare verksamma i Sverige. Frii och 90-konto. www.kvinnorochhalsa.com

1,6 & 2,6 miljonerklubben för kvinnors hälsa är en ideell, ickepolitisk kvinnoorganisation grundad 1998 med
25 000 medlemmar, representation i ett 30 tal städer i Sverige och utomlands. Vi ger ut tidningar, böcker, kalendrar samt arrangerar ett 40-tal seminarier och politiska hearings varje år. www.1.6miljonerklubben.com


WOMAN IN RED PÅ REKORDMÅNGA ORTER RUNTOM I LANDET

I år arrangeras 21 seminarier:

 • 4 mars: Woman in Red i Gävle
 • 8 mars: Woman in Red i Karlskrona
 • 12 mars: Woman in Red i Uppsala
 • 12 mars: Woman in Red i Visby
 • 13 mars: Woman in Red i Kalmar
 • 14 mars: Woman in Red i Halmstad
 • 14 mars: Woman in Red i Skara
 • 14 mars: Woman in Red i Sundsvall
 • 14 mars: Woman in Red i Umeå
 • 18 mars: Woman in Red i Västerås
 • 19 mars: Woman in Red i Örebro
 • 20 mars: Woman in Red i Helsingborg
 • 21 mars: Woman in Red i Karlstad
 • 27 mars: Woman in Red i Luleå
 • 28 mars: Woman in Red i Enköping
 • 28 mars: Woman in Red i Östersund
 • 29 mars: Woman in Red i Malmö
 • Woman in Red i Falun, info om datum kommer

Mer information om program på respektive ort finns på www.1.6miljonerklubben.com

För mer information om stipendiaterna, seminarierna, beställning av bilder eller önskemål om intervjuer vänligen kontakta: Inger Söderholm, 0709-969599 inger@i.6miljonerklubben.com, Petra Eurenius, 0709-186562, petra@1.6miljonerklubben.com, Alexandra Charles, 0708-28 09 11, alexandra@alexandracharles.se

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

Relaterat material

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige