Pressmaterial från Mynewsdesk

Följ 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kvinnor har rätt till jämlik hjärthälsa

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2016 15:18 CET

Trots att kvinnors hjärthälsa har uppmärksammats allt mer de senaste decennierna finns fortfarande mycket kvar att göra innan hjärt- och kärlsjukvården blir helt jämlik. Kvinnor med förmaksflimmer får sämre tillgång till strokeförebyggande medicin än män trots att de löper högre risk att drabbas av stroke.

Hjärt- kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor över 55 år och statistik från Socialstyrelsen visar att allt fler yngre kvinnor drabbas av hjärtinfarkt och stroke. För kvinnor över 65 år står hjärt-kärlsjukdom för 49 procent av alla dödsfall medan motsvarande siffra för bröstcancer är 2 procent.

Ojämlik strokeförebyggande behandling 
Nyligen publicerades två större metaanalyser inom områdena hjärtinfarkt och förmaksflimmer av American Heart Association där det tydligt framgår att kvinnor med förmaksflimmer får sämre tillgång till strokeförebyggande läkemedel jämfört med män. Trots att kvinnorna, enligt genomgångna studier, löper en 18 procents högre risk att drabbas av stroke.

Idag behandlas även kvinnor i högre grad än män med acetylsalicylsyra, som strokeförebyggande läkemdel vid förmaksflimmer. Socialstyrelsen har påvisat att acetylsalicylsyra inte är tillräckligt effektivt i detta behandlingssyfte. Trots det får kvinnor med förmaksflimmer sämre tillgång till mer effektiv och rekommenderad behandling med blodförtunnande medel, jämfört med män.

Lika villkor för kvinnor
Det är oacceptabelt att kvinnor fortfarande inte har samma status som män inom hjärt- och kärlsjukvården. Det här är frågor som borde vara högprioriterade i varje landsting och region.

Ett första steg som alla landsting och regioner bör ta är att se till att alla kvinnor med förmaksflimmer och som befinner sig i strokeriskgrupp får tillgång till effektiv och modern strokeförebyggande medicinering på samma villkor som män.

För att informera, skapa opinion och samla in pengar till forskningen för rättvis och bättre medicinsk behandling av kvinnor med hjärt- och kärlsjukdom driver 1,6 & 2,6 miljonerklubben kampanjen Woman in Red i mars varje år. Vi kommer att fortsätta arbetet med att upplysa och informera om kvinnors hjärthälsa, inte minst så att fler kvinnor med förmaksflimmer kan börja ställa krav på sina landsting eller regioner att få tillgång till effektiv strokeförebyggande behandling.

Alexandra Charles, ordförande och grundare av 1,6 & 2,6 miljonerklubben – en ideell förening som arbetar för kvinnors hälsa.
Karin Schenck Gustafsson, professor och överläkare i kardiologi och intermedicin

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.