Gå direkt till innehåll
På ett seminarium i Almedalen den 2 juli presenterar professor Solvig Ekblad ett forskningsprojekt för utrikesfödda kvinnor med barn. Det lyckade resultatet kommenteras av Cecilia Elving och Anna Maria Corazza Bildt.
På ett seminarium i Almedalen den 2 juli presenterar professor Solvig Ekblad ett forskningsprojekt för utrikesfödda kvinnor med barn. Det lyckade resultatet kommenteras av Cecilia Elving och Anna Maria Corazza Bildt.

Pressmeddelande -

NYA LÄRDOMAR OM SVERIGE FÖRBÄTTRAR UTRIKESFÖDDA KVINNORS PSYKISKA HÄLSA

ALMEDALEN:

På ett seminarium den 2 juli i Almedalen presenterar professor Solvig Ekblad, Karolinska Institutet, ett innovativt lyckat forskningsprojekt där nyanlända utrikesfödda kvinnor med barn får delta i träffar där de får kunskap om mänskliga rättigheter, barnuppfostran, sin kropp, stress, hälsofrämjande mat, friskvård och svenskt rättsväsende. Professor Solvig Ekblad står bakom projektet tillsammans med 1,6 & 2,6 miljonerklubben med verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten.

Den 2 juli berättar Solvig Ekblad, professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning om resultatet av de olika cirkelträffomgångarna som pågått sedan 2018 och hur de genomförs. Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor och Anna Maria Corazza Bildt, samordnare av barns rättigheter vid Europaparlamentet, reflekterar över projektet.

Kerstin Blomberg, lokal koordinator Gotland, kommer att informera om de lokala cirkelträffarna, tillsammans med två utrikesfödda kvinnor som deltagit i träffarna.

  • Många av de utrikes födda kvinnorna är livrädda för att Socialtjänsten ska tvångsomhänderta deras barn. Det är så många felaktiga rykten som florerar om detta, säger Kerstin Blomberg, lokal koordinator Gotland.

Kunskapsträffarna hålls av representanter från olika yrkeskategorier exempelvis, vård, socialtjänst och polis/jurist. Kvinnorna mår psykiskt bra av kurserna och säger att de har hjälpt hela deras familj att känna sig tryggare. De har fått ökad hälsokunskap, som de kan sprida till sina familjer och vänner. Träffarna har hittills genomförts i Göteborg, Halmstad, Järfälla, Kalmar/Nybro, Malmö, Uppsala och Visby. Till hösten kommer träffar även att arrangeras i Umeå och Linköping. Totalt planeras kunskapsträffar på nio orter i landet.

Migration kan vara förenad med olika traumatiska händelser och sårbarheten är individuell. Stressen brukar inträffa vid olika tidpunkter för barnen och föräldrarna. Rollerna i familjen kan förändras vid mötet med den nya kulturen och det bästa för hälsan brukar vara att behålla det positiva från sin egen kultur i hemmet och ta in den nya positiva kulturen i arbets- och samhällslivet.

Seminarium ”Samverkan kan bidra till att utrikesfödda kvinnor med barn får ökad psykisk hälsa”
Dag: 2 juli kl 16.00-17.45
Plats: Soberian, Kilgränd 1, Almedalen/Visby (vid Hotel Wisby Clarion)

Se hela programmet på http://www.1.6miljonerklubben.com/aktiviteter/visa/?id=2552

För mer information och intervjuer kontakta:Inger Söderholm,inger@1.6miljonerklubben.com,
tel 0709-969599

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11
anna liljeberg

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406

Relaterat material

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige