Gå direkt till innehåll
Varje år sker mer än 70 000 frakturer till följd av benskörhet. Sjukdomen kostar det svenska samhället cirka 13 miljarder kronor per år – en summa som riskerar att öka lavinartat med en växande befolkning.
Varje år sker mer än 70 000 frakturer till följd av benskörhet. Sjukdomen kostar det svenska samhället cirka 13 miljarder kronor per år – en summa som riskerar att öka lavinartat med en växande befolkning.

Pressmeddelande -

POLITISK HEARING OM BENSKÖRHET: Aktuell rapport från Göteborg om dagens osteoporosvård

Varje år sker mer än 70 000 frakturer till följd av benskörhet. Sjukdomen kostar det svenska samhället cirka 13 miljarder kronor per år – en summa som riskerar att öka lavinartat med en växande befolkning. Osteoporos är fortfarande en underdiagnostiserad och underbehandlad folksjukdom där varannan svensk kvinna och var fjärde man någon gång i livet kommer att bryta ett ben i kroppen till följd av osteoporos.

Socialstyrelsens mål med de nationella riktlinjerna innebär ett krav på en ökad samordning mellan sjukhusen och primärvården. Varje satsad krona på benskörhet ger fyra kronor tillbaka i minskade kostnader för allt det som följer av osteoporosrelaterade frakturer exempelvis kirurgi, sjukhusinläggningar ochkommunal vård.

Dagens hearing inleds av Mattias Lorentzon, professor i geriatrik och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal, som ger ett aktuellt nationellt perspektiv.

PROGRAM:

Dag: 15 november kl 18.00-21.15

Plats: Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg

Moderator: Alexandra Charles von Hofsten

19.00 Panelsamtal och diskussion. Medverkar i samtalet gör bl a

  • Mattias Lorentzon, professor
  • Ann-Christine Andersson2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden(s)
  • Jim Aleberg Vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen Västra Götalandsregionen(s)
  • Johan Fält, ordförande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (m)
  • Michael Melby, vice ordförande i styrelsen för beställd PV (s)
  • Johnny Bröndt, ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (m)
  • Anna Holst,vårdcentralschef Närhälsan Backa,specialistläkare i allmänmedicin

VÄLKOMMEN.

För mer information och/eller beställning av bilder, kontakta: Inger Söderholm, tel 0709-969599, inger@1.6miljonerklubben.seLäs mer på 1.6miljonerklubben.com

Ämnen


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

Relaterat material

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige