Gå direkt till innehåll
Seminarium Almedalen 2 juli: STYRS VÅRDEN UTIFRÅN KÖN OCH BAKGRUND?

Pressmeddelande -

Seminarium Almedalen 2 juli: STYRS VÅRDEN UTIFRÅN KÖN OCH BAKGRUND?

Seminarium Almedalen 2 juli:

Ojämlik vård – en för alla, alla för en

Är vård och bedömningar kopplade till individuella behov och förutsättningar eller styrs föreställning om personen utifrån kön, bakgrund eller utbildning? Hur ser omhändertagandet för kvinnor ut vid smärta.

Den 2 juli kommer Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndighet, Anna Starbrink, landstingsråd, Ann Johansson, vice ordförande Vårdförbundet tillsammans med andra experter inom sjukvården att diskutera ojämlik vård. Hur ser vården ut inom hjärt-kärlsjukdomar, artros, cancer, psykisk ohälsa? Är vården kopplad till vilken ålder eller bostadsort vi har?

Under Almedalsveckan bjuder 1,6 & 2,6 miljonerklubben på seminarier med forskare och experter inom kvinnors hälsa och livskvalitet.

2 juli ”Ojämlik vård – en för alla, alla för en”

Medverkande:

Lena Ag, gen.dir. Jämställdhetsmyndigheten

Anna Starbrink, Landstingsråd, Stockholms läns landsting

Cecilia Schelin Seidergård, Landshövding Gotland

Johanna Adami, rektor Sophiahemmet, läkare, professor

Victoria C Wahlgren, fil dr Blekinge, sakkunnig jämställdhet

Anders Nystedt, smittskyddsläkare Norrbotten

Ann Johansson, vice ordförande, Vårdförbundet

Alexandra Charles von Hofsten – ordförande och grundare 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Tid: kl 13-14.30

Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

Tillsammans med forskare och experter diskuterar vi om bedömningar av vård är kopplade till individuella behov och förutsättningar eller om de styrs av kön, bakgrund, utbildning, ålder och bostadsort.

VÄLKOMMEN TILL VÅRA SEMINARIER OCH TILL VÅR MONTER H327.

1,6 & 2,6 MILJONERKLUBBENS SEMINARIEPROGRAM ALMEDALEN

Dag: 1 - 6 JULI 2018

Plats: ALMEDALEN, VISBY

Seminariescen:

2 juli: Länsstyrelsens övre trädgård

3 juli: Soberian, Kilgränd 1

4 juli: m/s Sigrid

Monter H327 Cramérgatan.

se hela programmet http://www.1.6miljonerklubben.com/aktiviteter/visa/?id=2398

Måndag 2 juli Kl 13.00- 17.00

Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

kl 13-14.30: OJÄMLIK VÅRD – EN FÖR ALLA, ALLA FÖR EN!

Jämlik vård inom hjärt-kärlsjukdomar, artros, cancer, psykisk ohälsa.

Är vård och bedömningar kopplade till individuella behov och förutsättningar eller styrs föreställning om personen utifrån kön, bakgrund, utbildning, ålder eller bostadsort?

Hur ser omhändertagandet för kvinnor ut vid smärta.

Vård för lika värde!

Medverkande:

Cecilia Schelin Seidergård, Landshövding Gotland

Johanna Adami, rektor Sophiahemmet, läkare, professor

Victoria C Wahlgren, fil dr Blekinge, sakkunnig jämställdhet

Lena Ag, gen.dir. Jämställdhetsmyndigheten

Anders Nystedt, smittskyddsläkare Norrbotten

Ann Johansson, vice ordförande Vårdförbundet

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

kl 14.30 – 14.50 ATT UNDVIKA OPERATION NÄR MAN HAR ARTROS.

Cirka en miljon personer över 45 år drabbas av artros varje år i Sverige. Knäartros är vanligast. Behöver man operation? Nya metoder finns.

Medverkande:

Marjut Sohlman Carlström, överläkare ortopedi, Orthohuman, Sturebadet Health Care

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande och grundare 1,6 & 2,6 miljonerklubben

kl 14.50 – 15.20. MÅNGA DRABBAS AV MYOM UTAN ATT VETA ATT DET ÄR MYOM

Hur upptäcker man myom, muskelknutor? Kunskapen om kvinnosjukdomen myom är låg trots att många drabbas. Ökad kännedom kan öka livskvaliteten.

Upp till 40% av kvinnor 18-51 år får myom. Myom, muskelknutor på och i livmodern, är den vanligaste godartade tumören hos kvinnor.

Medverkande:

Mia Lindeberg, medicinsk rådgivare, PhD, Gedeon Richter Nordics.

Carina Sone, kommunikationschef, Gideon Richter Nordics

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kl 15.20-15.50 LYFT FORSKNINGEN PÅ KVINNANS VAGINA

Vaginala besvär har negativ inverkan på livskvaliteten. De är sällan livshotande. Vaginan är ett negligerat organ. Det är viktigt att anslå medel för forskning på vaginan och att det görs nu!

Medverkande:

Inger Sundström Poromaa, professor, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kl 16.00 – 17.00 VÅLD MOT KVINNOR

Våld mot kvinnor är idag ett samhällsproblem. Det är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt folkhälsoproblem.

Hur kan vi förebygga våld mot kvinnor?

Medverkande:

Anders Thornberg, Rikspolischef

Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker, EU departementet

Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Tisdag 3 juli 2018

kl 16.00 – 17.15

Plats: Soberian, Kilgränd 1,

Kl 16.00-17.15 VÅRT MÅL ÄR HÄLSA FÖR ALLA KVINNOR OCH BARN - HUR NÅR VI DEM?Ökad samverkan mellan civilsamhälle, akademi och vård måste ske. 1.6 & 2,6 miljonerklubben tar upp och diskuterar samverkan som ger resultat och gör skillnad. Deltagande kvinnor mår bättre och därmed också deras barn. Arbetet är en del av projektet hälsa och suicidprevention hos barn i migration. Idag är det brist på innovativ samverkan i civilsamhälle, akademi och vård. En metodhandbok finns på plats. De deltagande kvinnorna blir "ambassadörer" och tar till sig kunskap som de för in i sina familjer. Vi påvisar vad en intervention har för effekt. Starten var ett EU-Projekt 2014 som nu vidareutvecklats till en studiecirkel med deltagande av experter, kontaktkvinnor i 1,6 & 2,6 miljonerklubben samt utrikesfödda kvinnor. Innovativ samverkan - suicidprevention hos barn i migration.

Medverkande:

Solvig Ekblad, PhD, leg psykolog, professor, Karolinska Institutet.

Kerstin Bergström, distriktssköterska, cirkelledare

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kl 17.15-18.00 SJUKSKÖTERSKANS SITUATION: Dålig löneutveckling och låg status. Hur förbättrar vi situationen?

Sara Heyman, författare, medicinjournalist och leg sjuksköterska, har skrivit boken "Sjukt, syster! Kärlek och uppror i svensk sjukvård" med fokus på dagens brist på vårdplatser och vår syn på sjuksköterskan. 

Paneldebatt om sjuksköterskors arbetssituationen och vad som krävs för att förbättra situationen:

Sara Heyman, författare, medicinjournalist, leg.sjuksköterska

Ami Hommel, Universitetslektor, Leg sjuksköterska

Torie Palm Ernsäter,sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor

Debattledare: Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Onsdag 4 juli

Plats: M/S Sigrid

Kl 13.00 – 14.20 ÄLSKA ATT ÅLDRAS

Dagens 70-åringar är gårdagens 50-åringar. Vi lever längre och de äldre blir fler. Det innebär utmaningar för kommuner och landsting. Hur löser vi äldrevården och omsorgen? Tar vi de äldres och deras anhörigas oro på allvar?

Hur många i arbetsför ålder går det på pensionärer över 80 år? 1970 var siffran 25. Idag är den 11. År 2040 räknar forskarna med att den är 7. Vilka ska vårda oss när vi blir gamla? Vem betalar? Hur ska äldreomsorgen förbättras?

Medverkande:

Maja Fjaestad, statssekreterare, socialdepartementet

Wilhelmina Hoffman, professor, Demenscentrum, Silviahemmet

Mats Thorslund, professor, KI

Karin Schenck-Gustafsson, professor, KI

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kl 14.20 – 15.20 HJÄRTA SOM HJÄRTA. Är vi alla lika?

Orsakerna att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är många. Hälften av alla personer med typ 2-diabetes riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det är samtidigt den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i Sverige.

Medverkande:

Kerstin Brismar, Professor, Karolinska Institutet

Karin Schenck-Gustafsson, Professor, Karolinska Institutet

Carina Carnlöf, MScN, leg. Sjuksköterska, Karolinska Institutet

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kl 15.30 – 16.00 INNOVATION – DIGITALA HJÄLPMEDEL FÖR ÄLDRE

TEMA: VÅRD OCH OMSORG –

Nya data om allvarliga och kostsamma konsekvenser av läkemedelsbiverkningar i Sverige presenteras. Nya digitala hjälpmedel kan mildra konsekvenserna.

Medverkande:

Göran Sjönell, Allmänläkare, grundare MediRätt.

Alexandra Charles von Hofsten, 1,6 & 2,6 miljonerklubben

www.1.6miljonerklubben.com

Ämnen


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

Relaterat material