Gå direkt till innehåll
Tre av årets totalt sex Woman in Red stipendiater tillsammans med Karin Schenck-Gustafsson och Alexandra Charles von Hofsten från 1,6&2,6miljonerklubben och Stiftelsen Kvinnor & Hälsa. Janike Nickander, Charlotte Jacobaeus och Johanna Norenhag.
Tre av årets totalt sex Woman in Red stipendiater tillsammans med Karin Schenck-Gustafsson och Alexandra Charles von Hofsten från 1,6&2,6miljonerklubben och Stiftelsen Kvinnor & Hälsa. Janike Nickander, Charlotte Jacobaeus och Johanna Norenhag.

Pressmeddelande -

Sex unga forskare får dela på 610 000 kr när 1,6 & 2,6 miljonerklubben och Kvinnor & Hälsa delar ut stipendier

Den 15 mars delar 1,6 & 2,6 miljonerklubben och Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa ut årets Woman in Red stipendier till sex unga forskare som bidrar med livräddande kunskap om gynekologisk cancer, hjärt-kärlsjukdom och endometrios i samband med graviditet.

”Med ny forskning kan fler kvinnoliv räddas. Vi är oerhört glada att vi i år kan ta ett bredare grepp med WIR kampanjen och belöna ny livräddande forskning på kvinnor med hjärt-kärlsjukdom, gynekologisk cancer och endometrios i samband med graviditet. Tack vare donationer från anhöriga till kvinnor som drabbats kan vi i år dela ut hela 610 000 kronor till sex unga stipendiater inom olika forskningsområden.”, säger Alexandra Charles von Hofsten, ordförande i 1,6&2,6miljonerklubben för kvinnors hälsa, och initiativtagare.

Juryn har valt ut följande sex unga forskare, som får dela på 610 000 kronor:

1.Malin Brunes. 100 000 kr. Endometrios i samband med graviditet. Gynekolog, doktorand, Södersjukhuset, Stockholm.

”Kan val av operationsmetod vid hysterektomi och preoperativt ultraljud påverka utfallet hos endometriospatienter.”

2.Johanna Norenhag. 110 000 kr. Gynekologisk cancer. Doktorand, ST läkare gynekologi, Uppsala Akademiska Sjukhus.

”Samband mellan kvinnors hälsa och vaginal microbiota vid HPV infektion, cervixcancer och cervixdysplaci.”

3.Charlotte Iacobaeus. 100 000 kr. Hjärt-kärlsjukdom och graviditet.

Gynekolog, post.doc, Danderyds Sjukhus, Stockholm.

”Kan hjärt-kärlundersökning (kärlresistensmätningar) vid tidig graviditet förutspå risk för havandeskapsförgiftning.”

4.Jannike Nickander.125 000 kr.Hjärt-och kärlsjukdom hos kvinnor. Post.doc KI, AT, klinisk fysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

”Undersökning av småkärlssjuka med ny magnetröntgenteknik på patienter med hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar, Takotsubo-sjukdom, Wilsons sjukdom och Covid-19 patienter med förhöjt troponin.”

5.Thomas Lindow. 125 000 kr. Hjärt-och kärlsjukdom hos kvinnor. Post.doc Lunds Universitet, öl Växjö Central lasarett.

”Undersökning av sjukdomsprocesser vid hjärtsvikt med normal pumpfunktion via nya metoder (magnetröntgenundersökning och mätningar av lungvatten i vila och arbete).”

6.Thomas Fux. 50 000 kr. Hjärt-och kärlsjukdom hos kvinnor. Post.doc. intensivårdsläkare, THIVA/Thoraxop, ECMO avd. NKS, Solna.

”Könsskillnader i riskfaktorer, komplikationer och överlevnad med ECMO-behandling vid kardiogen chock.”


Välkommen att delta vid årets digitala Woman in Red seminarium i Stockholm den 15 mars, 18.30. ANMÄLAN: https://www.1.6miljonerklubben.com/aktiviteter/visa/?id=2720

För intervjuer med stipendiaterna, bilder eller frågor, vänligen kontakta:

Petra Eurenius, 0709-186562, petra@eurenius.net

Alexandra Charles von Hofsten, 0708-28 09 11, alexandra@1.6miljonerklubben.com


Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa samlar in medel till livsviktig klinisk forskning på kvinnor. En vetenskaplig jurygrupp utser varje år stipendiater som får forskningsanslag. Över sju miljoner kronor har delats ut hittills. Frii och 90-konto. www.kvinnorochhalsa.com

Den vetenskapliga jurygruppen består av:

Kerstin Brismar, Professor, Endokrinologi, KI

Rebecka Hultgren, Professor, Kärlkirurgi, KI

Britt-Marie Landgren, Professor, Obstetrik/gynekologi, KI

Agneta Nordberg, Professor, Geriatrik, KI

Inger Sundström-Poromaa, Professor, Obstetrik/gynekolog,

Karin Schenck-Gustafsson, Professor, Kardiologi, KI (ordförande)

Donationer från anhöriga till drabbade möjliggör ny forskning

200 000 kronor delas i år ut till minne av Anna Söderberg som dog av endometrios i samband med graviditet. En donation från familjen på totalt 1 miljon skall fördelas på fem år.

Ytterligare en donation på 110 000 kronor går till forskning på gynekologisk cancer. Totalt fördelas i år 610 000 kronor.

1,6 & 2,6 miljonerklubben för kvinnors hälsa är en ideell, ickepolitisk kvinnoorganisation grundad 1998 med 25 000 medlemmar, representation i ett 30 tal städer i Sverige och utomlands. Vi ger ut tidningar, böcker, kalendrar samt arrangerar seminarier och politiska hearings varje år. www.1.6miljonerklubben.com

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige