Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Speakers Corner under Järvaveckan– en mötesplats för kvinnors hälsa.

Under Järvaveckan kommer 1,6 & 2,6 miljonerklubben att finnas på plats i en egen  ”Speakers Corner” där vi samtalar och diskuterar kvinnors hälsa. Några av gästerna är Khadra Seerar Westerberg som informerar om hedersförtryck och kvinnlig könsstympning. Professor Solvig Ekblad informerar om ett lyckosamt projekt som bidragit till att utrikesfödda kvinnor med barn har fått bättre psykisk hälsa. Unga Lukas presenterar sitt stödforum för unga om psykisk hälsa och mycket mer.

I 1,6 miljonerklubbens Speakers Corner kan alla dela och få information, inspiration och glädje för kvinnors hälsa..

Några av våra gäster och hälsoexperter i Speakers Corner är:

Professor Solvig Ekblad, presenterar ett framgångsrikt projekt för utrikesfödda kvinnor med barn den 15 juni. Det är ett hälsoprojekt som genom en lyckad samverkan mellan samhälle, vård, socialtjänst och polis har kunnat hjälpa nyanlända kvinnor till bättre psykisk hälsa. Många av dem har känt stress och oro inför framtiden. Solvig Ekblad, professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning, informerar om projektet där cirkelträffar är en investering i hälsa och ett hållbarhetsmål.

Khadra Seerar Westberg, lärare, Desert Flower Foundation, informerar om hedersförtryck och kvinnlig könsstympning.

Docent Gunilla Brodda Jansen, specialist i rehabilitering och smärtlindring vid Karolinska Institutet, informerar om hur smärta kan hänga ihop med psykisk ohälsa. Den 16 juni talar hon i Speakers Corner under rubriken ”Varför gör det ont när kroppar brister?”

Zina Alhilali, leg läkare och Gabriella Svanberg, neuropsykolog, informerar på lördagen om vad som kan orsaka psykisk ohälsa och vilka symtom vi kan få - ” Har du sömnproblem, har du ont i din rygg, problem med din mage?”


Program "SPEAKERS CORNER" i monter G28:
12-16 juni

Onsdag 12 juni

Kl 15 – ”Så undviker du att drabbas av höftfraktur, Professor Ami Hommel, ordförande Svensk
sjuksköterskeförening, leg.sjuksköterska.

kl 15.30 - Nawar Abdulsattar, specialist ortoped.

Kl 17 - ”Att våga ta språnget- som ung, grön och utan nätverk. ”
Anuta Sjunghamn, advokat, och Nadja Hatem, advokat

Torsdag 13 juni

Kl 15 – ”Hedersförtryck och kvinnlig könsstympning” Khadra Seerar Westerberg, lärare, Desert Flower Foundation Scandinavia,.

Kl 17 - ”Information om TBE och Borrelia” Zina Alhilali, specialist allmänmedicin

Fredag 14 juni

Kl 14 – Åsa Maj Jonzon, Unga Lukas, stödforum på nätet för unga om psykisk hälsa.

Kl 16- Jill Taube, läkare, dansinstruktör och levnadsvaneexpert ”Fysisk aktivitet och psykisk hälsa - ständiga följeslagare!”

Lördag 15 juni

Kl 14 -16 – ”En lyckad samverkan bidrar till att utrikesfödda kvinnor med barn får ökad psykisk hälsa.”  Cirkelträffar med utrikesfödda kvinnor är en investering i hälsa och ett hållbarhetsmål.

Solvig Ekblad, professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning, Karolinska Institutet, leg psykolog på Akademiskt primärvårdscentrum, ledamot av 1,6 miljonerklubbens medicinska expertgrupp,och Eva Palm, projektets kontaktperson, informerar om ett framgångsrikt projekt tillsammans med deltagare från cirkelträffarna.

Kl 16-18 –”Har du sömnproblem, har du ont i din rygg, problem med din mage? - Det kan vara psykisk ohälsa ”Zina Alhilali,leg. läkare och Gabriella Svanberg,neuropsykolog.

Söndag 16 juni

Kl 15.00 – ” Varför gör det ont när kroppar brister? Hur hänger smärta ihop med psykisk ohälsa.”
Docent Gunilla Brodda Jansen, specialist rehabilitering och smärtlindring, Karolinska institutet.

Plats Järvaveckan: monternummer G28, Spånga IP, Stockholm.

För mer information kontakta: Inger Söderholm, inger@1.6miljonerklubben.com, tel 0709-969599,
Se även http://www.1.6miljonerklubben.com/aktiviteter/visa/?id=2551

Ämnen

Taggar

Regioner


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11
anna liljeberg

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige