Gå direkt till innehåll
Den 9 mars delar 1,6 miljonerklubben ut stipendium för forskning inom kvinnors hjärthälsa.
Den 9 mars delar 1,6 miljonerklubben ut stipendium för forskning inom kvinnors hjärthälsa.

Pressmeddelande -

STIPENDIATER PRISAS FÖR FORSKNING PÅ KVINNORS HJÄRTHÄLSA

Den 9 mars delar 1,6 miljonerklubben ut Kvinnor & Hälsas stipendium till fyra stipendiater som forskar inom kvinnors hjärthälsa. Stipendierna delas ut av socialminister Lena Hallengren (s) under 1,6 miljonerklubbens årliga hjärtkampanj, Woman in Red, i Stockholm den 9 mars.

Woman in Red kvällen bjuder på vetenskapliga föredrag med professor Karin Schenck-Gustafsson, och professor Mai-Lis Hellénius. Föredragen varvas med underhållning av Babben Larsson, Shirley Clamp, Mark Levengood, Maria & Robert Wells. Kvällens moderator är Alexandra Charles, ordförande 1,6 miljonerklubben.


Stiftelsen Kvinnor & Hälsas stipendiater är:

Forskningsstipendium 100 000 kr tilldelas:

  • Doktorand Helena Norberg, farmacie magister. Inst. för Folkhälsa och klinisk medicin, Inst. för Integrativ Medicinsk Biologi (IMB) vid Umeå Universitet. ”Hur säkerställer vi jämlik behandling av hjärtsvikt?
  • Med.dr. Daniel Hertzberg, ST läkare anestesi, KI, ”Är akut njurskada bland patienter som genomgått kranskärlskirurgi vanligare hos kvinnor?”

Forskningsstipendium 50 000 kr tilldelas:

  • Med.dr. Mirjam Ljunggren, ST-läkare lungmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. ”Sömnapné kan ha stor effekt på hjärt-kärlsjukdom bland kvinnor”.
  • Med.dr. Mona Ahmed, ST läkare i kardiologi, ”Hur hjärtinfarkt bland kvinnor med åderförkalkning kan förebyggas”.

I år är det 15 år sedan den landsomfattande kampanjen Woman in Red startade. En folkbildande kampanj som sprider kunskap om allt som rör kvinnors hjärthälsa. Kampanjen pågår i 18 städer runtom i landet. Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa skapades av 1,6 miljonerklubben.

För information om Woman in Red kampanjen, vänligen kontakta Alexandra Charles von Hofsten, 0708-280911,alexandra@1.6miljonerklubben.com

För information om stipendiaterna, vänligen kontakta Karin Schenck-Gustafsson 0707-686487,karin.schenck-gustafsson@ki.se

För beställning av bilder eller önskemål om intervjuer vänligen kontakta: Inger Söderholm, 0709-969599inger@1.6miljonerklubben.com.

Läs mer på http://www.1.6miljonerklubben.com eller www.kvinnorochhalsa.com

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11
anna liljeberg

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406

Relaterat material

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige