Gå direkt till innehåll
Tusentals kvinnor slår ett slag för en jämställd hjärtsjukvård

Pressmeddelande -

Tusentals kvinnor slår ett slag för en jämställd hjärtsjukvård

Runt internationella kvinnodagen slår tusentals kvinnor ett slag för en jämställd hjärtsjukvård och forskning. Kampanjen Woman in Red uppmärksammar forskning och vård om kvinnohjärtat i 17 städer runtom i landet. Kampanjen startar runt internationella kvinnodagen och pågår under hela mars månad. Hjärt-kärlsjukdomar är en vanligare dödsorsak än bröstcancer bland kvinnor och har blivit en folksjukdom. Ändå är kunskapen om kvinnohjärtat både inom forskning och bland allmänhet inte tillräcklig. 

Dag: 12 mars kl 18-21

Plats. Woman in Red, Oscarsteatern, Stockholm

Den 12 mars kommer Woman in Red till Stockholm. Då delar socialminister Annika Strandhäll ut tre stipendier från stiftelsen Kvinnor & Hälsa, till unga forskare som forskar om könsskillnader, symtom och förlopp inom medicin. Professor Karin Schenck-Gustafsson berättar om de senaste forskningsrönen inom hjärt-kärl sjukdomar för kvinnor. Emma Svennberg, med.dr. vid Danderyds sjukhus informerar om det flimrande hjärtat. Forskningsrapporterna varvas med musik och kultur. Loa Falkman och Tommy Körberg är två av underhållarna.

På kvällen kommer även ett bröllopspar att vigas. De har vunnit en tävling arrangerad av 1,6 & 2,6 miljonerklubben. Bröllopsparet kommer att vigas av Bonnie Bernström på Oscarsteaterns stora scen.

Woman in Red kampanjen strävar efter att fler kvinnor oavsett bakgrund, ska överleva hjärt- och kärlsjukdomar. Varje dag avlider 55 kvinnor i Sverige av akut hjärtinfarkt. Sex av tio dödsfall kan förebyggas med en bra livsstil (bra mat, regelbunden fysisk aktivitet och tobaksfrihet) . Det är även viktigt att uppmärksamma andra riskfaktorer exempelvis stress, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och övervikt. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i kliniska studier och mycket forskning bedrivs fortfarande utan könsperspektiv. Ökade forskningsanslag leder till att fler liv kan räddas och att mer kunskap om hjärthälsa kan spridas till såväl allmänheten och yrkesverksamma som kvinnor.

Kvinnor och mäns hjärtan ser olika ut. Behandling, symtom och riskfaktorer kan skilja sig åt. Kvinnor har mindre hjärtan och smalare kranskärl än män och vissa hjärtåkommor drabbar kvinnor i större utsträckning än män. Genom ökade forskningsanslag och kunskap inom såväl vården som bland allmänheten kan fler liv räddas.

För mer information kontakta: Inger Söderholm, tel 0709-969599, inger@1.6miljonerklubben.com eller Alexandra Charles von Hofsten, tel 070-828 09 11

alexandra@1.6miljonerklubben.com

Mer information finns på www.1.6miljonerklubben.com

Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa

1,6 & 2,6 miljonerklubben

Ämnen

Taggar

Regioner


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11
anna liljeberg

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige