Gå direkt till innehåll
World Pneumonia Day 12 november: “Glada lungor” sätter lunginflammation och vaccination i fokus

Pressmeddelande -

World Pneumonia Day 12 november: “Glada lungor” sätter lunginflammation och vaccination i fokus

Var tredje svensk har haft lunginflammation och hundratusentals oroar sig för att drabbas enligt en ny undersökning.[1] Med novemberkampanjen ”Glada lungor” vill Pfizer och 1,6 miljonerklubben uppmärksamma hur man kan ta hand om sina lungor och minska risken att insjukna i lunginflammation.

”Lunginflammation är en vanlig sjukdom som kan få allvarliga följder. Många känner dessutom inte till att det går att vaccinera sig. Med informationskampanjen vill vi skapa kunskap och belysa vad man kan göra för att hålla sina lungor friska och glada”, säger Alexandra Charles, Ordförande för 1,6 miljonerklubben.

Novus: Var tredje svensk har haft lunginflammation
Inför kampanjen har Pfizer och 1,6 miljonerklubben låtit Novus ställa frågor om lunghälsa till 1025 svenskar mellan 40 och 79 år. Detta är några av nyckelresultaten:

  • Var tredje svensk har haft lunginflammation. 34% av svenskarna har någon gång haft lunginflammation. En något högre andel kvinnor (37%) än män (31%) uppger detta. Bland personer med kronisk sjukdom är det ännu fler (46%) som någon gång har drabbats av lunginflammation.
  • Hundratusentals är oroliga. 7% uppger i undersökningen att de är oroliga för att drabbas av lunginflammation. Omräknat till antal personer innebär det över 300 000.[2]
  • Två av tre vet inte om de tillhör riskgrupp. Två av tre (67%) uppger att de inte vet huruvida de tillhör en riskgrupp för lunginflammation eller inte.
  • Uppemot hälften av svenskarna kan tänka sig en vaccination. 44% kan tänka sig att vaccinera sig mot pneumokocker som är den vanligaste orsaken till lunginflammation och 4% har redan gjort det. De som är 65+ är mer positiva till vaccination.

Läs mer i rapporten Glada lungor som finns att ladda ner här: mynewsdesk.com/se/pfizer

Risken att drabbas ökar med åldern

Lunginflammation kännetecknas av en inflammation i lungorna som gör att lungblåsorna fylls med vätska eller var vilket bland annat kan leda till hosta, feber, frossa och andningssvårigheter.[3],[4] Den vanligaste orsaken till lunginflammation är pneumokocker. Immunförsvarets förmåga att hantera nya smittämnen försämras med åldern[5] och risken att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner ökar redan från 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år. I Sverige ökar sjukhusinläggningar bland äldre på grund av lunginflammation.[6] Till riskgrupperna hör personer med kroniska sjukdomar som diabetes, astma, KOL, hjärt-kärlsjukdom, njursjukdomar och kroniska leversjukdomar. Livsstilsfaktorer som rökning och alkohol ökar också risken att drabbas av pneumokockinfektioner. Även personer som tidigare haft lunginflammation utgör en riskgrupp.

Vaccination mot lunginflammation

Vaccination mot pneumokocker är ett sätt att motverka den vanligaste orsaken till lunginflammation. Vaccination kan också bidra till en minskad antibiotikaanvändning, en viktig åtgärd mot ökande antibiotikaresistens. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att riskgrupper såsom personer med diabetes, hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdomar vaccinerar sig mot pneumokocker.[7] Folkhälsomyndigheten anser även att alla över 65 år bör överväga vaccination mot pneumokocker. Anledningen är att denna grupp har en ökad risk att insjukna i svåra pneumokockinfektioner, särskilt de som tidigare har haft en sådan infektion, till exempel lunginflammation. I dessa fall är risken för att återinsjukna i allvarlig pneumokocksjukdom betydande. 2001 introducerades en ny typ av pneumokockvaccin i Sverige, s.k. konjugatvaccin som ges kostnadsfritt till alla barn sedan 2009 via det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Sedan 2010 är samma vaccin även tillgängligt för andra grupper, t.ex. äldre och andra med ökad risk för pneumokocksjukdom, men de måste då vanligen bekosta vaccinet själva. Det kostar cirka 700 kr på privat vaccinationsmottagning.

Sex tips för glada lungor!

Det finns några enkla knep för hur man kan rå om sina lungor lite extra i vardagen.

1. Få upp flåset med raska promenader. Andningsförmågan förbättras av fysisk aktivitet.
2. Stressa mindre. Stress kan försvaga immunförsvaret och göra dig mer infektionskänslig.
3. Träna andningsteknik. Andas djupt med magen istället för högt uppe med bröstkorgen. Yoga och mindfulness kan vara värt att prova.
4. Sluta röka och var måttlig med alkohol. Då minskar du risken att drabbas av lunginflammation.
5. Tvätta händerna ofta och undvik att röra ansiktet och munnen med händerna. Då minskar du smittorisken.
6. Vaccinera dig mot lunginflammation (pneumokocker) – om du tillhör en grupp som har ökad risk att drabbas. Hitta vaccinatör på www.lunginflammation.se

För mer information kontakta:
Ulrika Goossens, Informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com
Lars Nyman, Medicinsk rådgivare Pfizer, 0768-89 22 61, lars.nyman@pfizer.com
Alexandra Charles, Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben, växel: 08-20 51 59, mobil: 0708- 28 09 11, e-post: alexandra@alexandracharles.se


Källor

[1] Pfizer och 1,6 miljonerklubben har låtit Novus ställa frågor om lunghälsa till 1025 svenska män och kvinnor mellan 40 och 79 år under vecka 35 och 36 2015. Resultaten finns presenterade i Glada lungor – en rapport om lunginflammation, vaccination och att ta hand om sin hälsa.

[2] Enligt SCB:s Statistikdatabas var folkmängden i åldern 40-79 år 4 502 614 personer år 2014. 7 % av dessa blir 315 183 personer. Accessed 2015-09-08.

[3] World Health Organization (WHO). Pneumonia fact sheet. Fact sheet N°331. Uppdaterad november 2013. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/. Accessed 2014-09-25.

[4] Centers for Disease Control and Prevention. Pneumonia can be prevented - vaccines can help. Uppdaterad november 2013. http://www.cdc.gov/features/pneumonia/. Accessed 2014-02-14.

[5] Weinberger B, Herndler-Brandstetter D, Schwanninger A, et al. Biology of immune responses to vaccines in elderly persons. Clin Infect Dis. 2008;46:1078-1084.

[6] www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabasen/diagnoser i slutenvård/sökkriterier:
J12-J18/Sverige/65+/båda könen/vårdtillfällen per 100 000 invånare. Accessed 2014-05-09.

[7]http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-material/foreskrifter/hslf-fs-2015-1-allmanna-rad-om-vaccination-mot-pneumokocker.pdf Accessed 2015-09-09.

PRE20150924PSE02

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

Relaterat material

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige